Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyunda Lokalize Nörojenik Kökenli Tümörler Klinik Deneyimlerimiz
 

Boyunda Lokalize Nörojenik Kökenli Tümörler Klinik Deneyimlerimiz

Yılmaz S., Özer F., Özer C., Canpolat T. E.

AMAÇ: Boyun lokalizasyonlu nörojenik tümörleri; tanı, ayrıcı tanı, tedavi açısından literatür eşliğinde değerlendirmek YÖNTEM-GEREÇLER: 2000- 2013 yılları arasında kliniğimize boyunda tümöral kitle şikayeti ile başvuran ve uygulanan cerrahi tedavi sonrasında patoloji sonucu nörojenik tümör ( schwannoma, nörofibrom, ganlioroma, ganlionöroblastom ve paraganglioma) olarak raporlanan hastaların demografik verileri, anamnez ve muayene bulguları, görüntüleme tetkikleri, yapılan tedavi ve izlemleri ayrıntılı olarak kaydedildi. Elde edilen sonuçlar literatür eşliğinde değerlendirildi. BULGULAR: 2001 - 2013 yılları arasında kliniğimizde boyunda tümöral kitle nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan ve patoloji raporu nörojenik tümör olarak raporlanan 17 hasta çalışmaya alındı. Bunlardan; 3 hasta (%17) Schwannoma, 2 hasta (% 12) nörofibroma, 2 hasta (%12) ganglionöroma, 1 hasta (%6) ganglionöroblastoma, 9 hasta (% 53) paraganlioma tanısı aldı. Hastaların yaş ortalaması 46,8 idi. Altı hasta (% 34) erkek, 11 hasta (%66 ) kadın idi. Patolojisi malign olarak raporlanan 2 hasta ( %12) mevcut idi. Paraganlioma düşünülen hastalara anjiografi uygulanarak ayrıcı tanı sağlandı. SONUÇ: Baş-boyun bölgesinde nörojenik kökenli tümörler nadiren görülürler. Nörojenik tümörler; sinir kılıfı hücreleri (schwannoma, nörofibrom, nörojenik sarkom), otonomik ganglionlar (ganlionöroma, ganglionöroblastoma, nöroblastoma ) ve paragangliyonik hücrelerden (paraganlioma ) köken alırlar. Yaklaşık %70-80'i benign karakterli olup, olguların yaklaşık yarısı asemptomatiktir. Bizim hastalarımızın çoğunda da asemptomatik olarak büyümüş boyun kitleleri mevcut idi. Boyundaki tümöral kitlelere yönelik biopsi planlanmadan önce ayırıcı tanıda nörojenik tümörlerde düşünülmeli ve preoperatif değerlendirmenin dikkatlice yapılması gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-101

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale