Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Lokal İleri Evre Parotis Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde Lateral Temporal Kemik Rezeksiyonu
 

Lokal İleri Evre Parotis Tümörlerinin Cerrahi Tedavisinde Lateral Temporal Kemik Rezeksiyonu

Doğan E., İkiz A.Ö., Güneri E.A., Sarıoğlu S., Akman F., Aslıer M.

AMAÇ:Lokal ileri evre malign parotis tümörü nedeni ile radikal parotidektomiye ek olarak lateral temporal kemik rezeksiyonu (LTKR) uygulanan hastaların tedavi sonuçlarının değerlendirilmesi. YÖNTEM-GEREÇLER:Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalında 1995-2013 yılları arasında lokal ileri evre primer parotis tümörü nedeniyle radikal parotidektomi ile birlikte LTKR uygulanan 7 hastanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, klinikopatolojik özellikleri ve tedavi karakteristikleri kaydedildi. Hastaların evrelemeleri ‘Amerika Kanser Komitesi (AJCC) Evreleme Sistemi 2010' kullanılarak yapıldı. BULGULAR:Hastaların dördü erkek, üçü kadın ve yaş ortalamaları 53.71 idi. Altı hastanın klinik evresi kT4, bir hastanın ise rT2 idi. Üç hastanın postoperatif patolojisi skuamoz hücreli karsinom, bir hastanın malign myoepitelyal karsinom, bir hastanın adenokarsinom, bir hastanın adenoid kistik karsinom ve bir hastanın iğsi hücreli sarkom idi. Boyun evresi kN2b olan iki hastaya radikal boyun diseksiyonu uygulandı. kN0 olan üç hastaya ise elektif boyun diseksiyonu uygulandı. Malign myoepitelyal karsinom ve iğsi hücreli sarkom tanılı diğer iki hastaya ise boyun diseksiyonu uygulanmadı. Rekonstrüksiyon için dört hastada pektoralis majör myokutan flebi, bir hastada inferior pediküllü ense flebi, bir hastada skalp flebi ve bir hastada paraskapular serbest flep kullanıldı. İki hastada cerrahi sınır pozitifliği saptandı. Hastaların izlem süreleri median 7 ay (1-44 ay) idi. Hastaların hiçbirinin izleminde lokorejyoner rekürrens saptanmazken, bir hasta postoperatif erken dönemde pulmoner tromboemboli ve üç hasta geç dönemde uzak metastaz nedeniyle kaybedildi. SONUÇ:Lokal ileri evre malign parotis tümörlerinin cerrahi tedavisinde radikal parotidektomiye ek olarak yapılan LTKR’nin cerrahi sınır güvenliğine önemli katkısı bulunmaktadır. Bu yöntemin uygulandığı hastalarda lokal rekürrens oranları düşük olmasına karşın hastaların yarıya yakınında hasta kayıpları uzak metastazlar nedeni ile oluşmaktadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-105

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale