Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotidektomi Sonrası Geç Sekellerin İncelenmesi
 

Parotidektomi Sonrası Geç Sekellerin İncelenmesi

Özlügedik S., Cömert E., Tunçel Ü., Kaya B. V.

AMAÇ:Tükrük bezi tümörleri tüm baş boyun tümörleri içerisinde %2 oranında görülmektedir. Bu tümörlerin çoğu parotis bezinde gelişir. Çoğu parotis kitlesinin tedavisinde uygulanan cerrahi olan parotidektomi, gerek yüzeyel gerekse total yapıldığında fasiyal sinire ait komplikasyon riski taşımaktadır. Parotidektominin bilinen geç dönem sekelleri fasiyal sinir paralizisi, skar dokusu gelişimi, yüzde doku kaybı, tükrük fistülü, Frey sendromu ve hissizliktir. Çalışmamızda 2008-2013 yılları arasında son 5 yıllık parotis kitlelerine yaklaşımımız ve parotidektomi ameliyatlarının uzun dönem sekelleri araştırılmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:2008-2013 yılları arasında Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB kliniğine parotis kitleleri nedeni ile başvuran ve parotidektomi uygulanan 269 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Bu hastaların 100 tanesine telefonla ulaşılarak ameliyatın uzun dönem etkileri ile ilgili sorular yöneltildi. BULGULAR:Parotis kitlelerinin 55’ini (%20) malign, 20’sini (%7) nonneoplastik oluşum, 194’ünü (%72) benign tümörler oluşturmakta idi. En sık görülen benign tümörler pleomorfik adenom (%25) ve Wartin tümörü, en sık görülen malign tümör ise metastatik tümörler (%5), olarak saptandı. Yüz hastaya parotidektomi sonrası gelişen uzun dönem sekelleri belirlemek amacıyla yöneltilen 8 adet soruya verilen cevaplar şiddet derecesine göre kategorize edildi. SONUÇ:Hastaları uzun dönemde parotidektomi sonrasında en yüksek oranda rahatsız eden şikayetin tekrar ameliyat olma korkusu olduğu saptandı. Bu korkunun temel nedeninin hastalara operasyon öncesi açıklanan yüz felci komplikasyonu olduğu düşünüldü. Ameliyat bölgesinde ağrı, his kaybı, skar gelişimi, doku kaybı hissi, tükrük miktarında azalma ve Frey sendromuna ait sorulara verilen yanıtlarda hastaların %10’dan daha azı bu şikayetlerinin kendilerini rahatsız edecek düzeyde (orta ve şiddetli şekilde) devam ettiğini belirtti.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-107

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale