Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Radyoterapi Sonrası Total Larenjektomide Pektoralis Major Miyofasiyal Flep Kullanımı
 

Radyoterapi Sonrası Total Larenjektomide Pektoralis Major Miyofasiyal Flep Kullanımı

Tuncel Ü., Kaya M., Cömert E., Kılıç C., Torun T. M., Cengiz B. A., Şencan Z.

AMAÇ:Preoperatif Radyoterapi gören hastalarda total larenjektomi sırasında en sık karşılaşılan komplikasyon farengokutanöz fistül gelişimidir. Bu komplikasyon artmış morbidite, hastanede kalım süresi ve artmış maliyet ile ilişkilidir. Literatürde preoperatif Radyoterapi gören hastalarda larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül görülme oranı %65’e kadar çıkmaktadır. Bu komplikasyonu önlemek amacıyla Radyoterapili alana sağlıklı doku flepleri kullanımı önerilmiştir. Çalışmamızda preoperatif Radyoterapi gören hastalarda total larenjektomi sırasında uygulanan pektoralis major miyofasiyal flep kullanımının farengokutanöz fistül gelişimine etkisi incelenmiştir. YÖNTEM-GEREÇLER:Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan 155 total larenjektomi vakası çalışmaya dahil edildi. Bu vakalar primer cerrahi tedavi gören ve preoperative radyoterapi alanlar olmak üzere iki ana gruba ayrıldı. Preoperatif Radyoterapi gören hastalar da kendi içlerinde sadece total larenjektomi yapılan ve total larenjektomi ile beraber pektoralis major miyofasiyal flep uygulananlar olmak üzere iki alt gruba ayrıldı. BULGULAR:Pektoralis major miyofasiyal flep uygulanan hastalarda farengokutanöz fistül gelişim oranında preoperatif Radyoterapi gören ve sadece total larenjektomi yapılan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.376). Pektoralis major miyofasiyal flep yapılan vakaların oral alıma başlama zamanları ile pektoralis major miyofasiyal flep yapılmayan hastaların oral alıma başlama zamanları arasında anlamlı fark bulunmuştur (p=0.004). SONUÇ:Çalışmamız sonuçlarına göre pektoralis major miyofasiyal flep kullanımı farengokutanöz fistül riskini azaltmamaktadır. Bu flep uygulanan vakalarda gözlenen fistüller küçük ve konservatif yöntemler ile tedavi edilebilir fistüllerdir. Pektoralis major miyofasiyal flep kullanılan vakaların fistül sonrası iyileşme dönemleri, oral alıma başlama zamanları ve hastanede kalış süreleri primer cerrahi uygulanan ve fistül gelişen vakalar ile benzer bulunmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-108

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale