Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda; Depresif Semptomların Beck Depresyon Ölçeği İle Değerlendirilmesi
 

Obstrüktif Uyku Apne Sendromlu Olgularda; Depresif Semptomların Beck Depresyon Ölçeği İle Değerlendirilmesi

Karaaslan O., Açıkalın M., Özbay İ., Alp A.

AMAÇ:Obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS), uyku sırasında üst solunum yollarında tekrarlayıcı, tam veya kısmi daralmaların olması ve sıklıkla kan oksijen satürasyonunda azalma ile karakterizedir. OUAS basit horlamadan ciddi kardiyovasküler, pulmoner, endokrin ve psikiyatrik hastalıklara kadar uzanan geniş bir semptomlar dizisini kapsayan bir hastalıktır ve kişilerin yaşam kalitesini bozar. OUAS hastaları, depresyon riski altında olan bir gruptur. Bu çalışmada Polisomnografi (PSG) ile OUAS tanısı alan olgularda, Beck Depresyon Ölçeğini (BDÖ) kullanarak, OUAS ile depresyon arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışma Eylül 2009-Haziran 2011 tarihleri arasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2.KBB polikliniğine başvuran OUAS’ın 3 majör semptomundan ( horlama, tanıklı apne ve gündüz aşırı uyku hali ) en az birinden yakınan olgularda prospektif olarak yapıldı. Çalışmaya 99 hasta dahil edildi. PSG sonrası Apne Hipopne İndeksi (AHİ) 5 den büyük olan 78 hastaya OUAS tanısı konuldu. 21 hastada AHİ 5 den küçük olup basit horlama tanısıyla kontrol grubu olarak alındı. Çalışmaya alınan olguların yaş, cinsiyet, kilo, boy, kullandığı ilaçlar, soygeçmiş ve diğer hastalıkları sorgulandı ve bu bilgiler daha önceden hazırlanan formlara kaydedildi. Çalışmaya alınan tüm hastalara beck depresyon ölçeği uygulanarak depresyon skorlaması yapıldı. BULGULAR:Çalışmamızın sonucunda tüm olgularda BMI arttıkça OUAS şiddetinin arttığı gösterildi. Kadın olguların BMI’i erkeklere göre daha fazlaydı. Kadın olguların %56’sında ve erkek olguların %37,7’sinde depresyon saptandı. Ağır OUAS’lı olgularda diğer gruplara göre depresyon varlığı istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,05). SONUÇ:Bu çalışmamızın sonucunda OUAS’lı olgularda, kontrol grubuna göre depresif semptomların daha fazla olduğunu istatistiksel olarak anlamlı bulduk. Ayrıca OUAS’lı olgulara kendi içinde baktığımızda; ağır OUAS’lı olgularda depresif semptomların; hafif ve orta OUAS olanlara göre daha fazla olduğunu istatistiksel olarak anlamlı bulduk.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-099

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale