Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Özefagusta Ekstranodal Nk/T Hücreli Lenfoma; Olgu Sunumu
 

Özefagusta Ekstranodal Nk/T Hücreli Lenfoma; Olgu Sunumu

Çetik F., Tarkan Ö., Ergin M., Sürmelioğlu Ö., Yorgun M., Bağır E.

AMAÇ: Özefagus lenfoma tanısı alan hastayı literatür bilgileri eşliğinde değerlendirmek amaçlandı. OLGU: Olgunun özellikleri: Bu olgu sunumunda yutma güçlüğü şikayeti ile kliniğimize başvuran ve özefagustan alınan biyopsi sonucu extranodal NK/T hücreli lenfoma olarak raporlanan 57 yaşında bayan hasta literatür bilgileri gözden geçirilerek sunuldu. Tedavi: Hastaya genel anestezi altında özefagoskopi yapıldı ve alınan biyopsi sonucu NK/T hücreli lenfoma olarak raporlanan hastaya kemoterapi uygulandı. YORUM: Primer gastrointestinal sistem(GİS) lenfomaları tüm GİS tümörlerinin oldukça az olarak karşımıza çıkar. GİS’te yaygın lenfomalar sıklıkla mezenterik ve retroperitoneal lenf düğümlerinden köken alması nedeniyle daha çok sekonder olarak tutulur. Özefagusun primer lenfoması nadir görülür; literatürde bildirilmiş az sayıda HL ve NHL olgusu bulunmaktadır. Primer özefagus lenfomalarının çoğu B hücreli tiptir. Özefagus lenfomaları boyun ya da mediastendeki lenf düğümlerinin tutulumu veya mide lenfomasının doğrudan yayılımına sekonder olarak ta gelişebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-113

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale