Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tiroid Kartilaj Kondromu: Olgu Sunumu
 

Tiroid Kartilaj Kondromu: Olgu Sunumu

Çelik H., Arslan N., Akkoç A., Kumcu E.

AMAÇ: Nadir görülen tiroid kartilaj kondromunu düşük-grade kondrosarkomla histolojik ayırıcı tanısında yaşanan güçlükler ve tedavi yaklaşımı açısından tartışmaktır. OLGU: 33 yaşında erkek hasta faringoözefageal reflü tanısıyla takip ve tedavi edilmekte iken kliniğimize boyunda kitlenin tespit edilmesi üzerine gönderilmiştir. Yapılan muayenesinde boyunda tiroid kartilaj sağ alasına fikse, sert, üzeri düzgün yüzeyli, ağrısız, yaklaşık 2x1.5 cm boyutunda kitle palpe edilmiş olup, kitleye yerleşim yeri ve ekstralarengeal yönde büyümesi nedeniyle eksternal transservikal yaklaşımla iç perikondrium korunarak total eksizyon uygulanmıştır. Patolojik incelemede hiposellüler özellikteki matrikste atipi içermeyen kondrositler izlenmiş ve düzgün sınırlı nodüler kondroid lezyon olarak rapor edilmiştir. Takibi devam etmekte olan olgunun postoperatif 1. yılında nüks izlenmemiştir. SONUÇ: Larenks kondromu çok nadir görülmekle birlikte boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında düşünülmeli, düşük-grade kondrosarkomla ayırıcı tanı güçlüğü nedeniyle dikkatlice değerlendirilmeli ve nüksleri açısından total eksizyon sonrası uzun dönem takip edilmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-124

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale