Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Servikal Gray Zone Lenfoma Olgu Sunumu
 

Servikal Gray Zone Lenfoma Olgu Sunumu

Çaylaklı F., Yılmaz S., Arslan F.

AMAÇ: Nadir görülen gray zone lenfoma olgumuzu literature eşliğinde değerlendirmek OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: 47 yaşında kadın hasta 4 yıldır boyunda şişlik şikayeti olması üzerine kbb polikliniğimize başvurdu. Yapılan muayenede; sol parotis kuyruğu, sol boyun orta arka ve sol boyun orta ön bölgede ele gelen büyüğü 3 cm lik kitle mevcut idi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hastaya çekilen boyun usg sonucu; solda servikal zincirde, parotis ve submandibuler gland içerisinde multiple hipoekoik sferoid lenfadenopatiler olarak sonuçlandı. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisi maling sitoloji gelmesi üzerine eksizyonel biyopsi yapıldı. Patoloji gray zone lenfoma olarak sonuçlandı. Hasta onkolojiye yönlendirildi. Hastanın 6. aydaki kontrolünde tedaviye tama yakın metabolik yanıt gösterdiği görüldü. YORUM: Gray zone lenfoma hem noduler sklerozan klasik Hodgkin lenfoma hemde diffüz büyük B hücreli lenfomanın karekteristik özelliklerini içeren bir tömördür. Literatürde özellikle mediasten bölgesinden tanı aldığı rapor edilmiş ve servikal bölgeden tanı konulan olgu rapor edilmemiştir. Bu olgunun lokalizasyon nedeniyle tartışılması önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-121

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale