Parotis Bezi Perinöromu

Günaydın R.Ö., Süslü N., Cabbarzade C., Kösemehmetoğlu K., Yeşilırmak A.

AMAÇ: Tükrük bezlerinde mezenşimal yumşak doku tömörleri çok nadir görülmektedir. Bu yazının amacı parotis bezinde perinöromu olan olguyu klinik, radyolojik ve histolojik bulguları ile sunmaktır. OLGU: Yirmi iki yaşında bayan hasta sol parotis lojunda 1cm’lik sert kitle şikayeti ile başvurdu. Çekilen Manyetik Rezonans görüntülemede sol parotis bezi yüzeyel lobunda 9x7mm boyutlarında fokal kontrastlanan lezyon mevcuttu. Yapılan ince iğne aspirasyon biopsisinde myoepitelyal hücreler görüldü. Tedavi ve Prognoz: Bu bulgulara dayanılarak sol parsiyel parotidektomi yapıldı. Histopatolojik değerlendirmede perinörom olduğuna karar verildi. YORUM: Yazarların düşüncesine göre bu olgu raporlanmış ikinci tükrük bezi yumşak doku perinöromudur. Nadir olmasına rağmen tükrük bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerekir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-114

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale