Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Bezinin Nadir Görülen Tümörlerinden Kistadenom
 

Parotis Bezinin Nadir Görülen Tümörlerinden Kistadenom

Tekin M., Arıbal F. C., Kafkaslı Ç., Hanege M. F., Timurlenk E.

AMAÇ: Tükrük bezi tümörleri tüm baş boyun tümörleri arasında nispeten nadir olup %3-6 oranında görülür.Tümör sıklıkla majör tükrük bezlerinden, %42-90 parotisten, %8-19,5 submandibuler bezden kaynaklanır.Sadece %14-22 oranında minör tükrük bezlerinden kaynaklanır. Kistadenomlar tükrük bezi orjinli, nadir, benign, iyi sınırlı, kistik kavitelerinde intraluminal papiller projeksiyonlar içeren tümörlerdir. Literatürde kistadenomlarla ilgili yapılan ilk yayınlarda tümörün en sık yerleşim yeri olarak damak ve bukkal mukozadaki minör tükrük bezleri bildirilmiştir Genellikle 50 yaş üzerinde ve kadınlarda görülmektedir. Bu çalışmada nadir görülen tükrük bezi tümörlerinden olan kistadenomla ilgili literatür taraması yaparak vaka sunmayı amaçladık. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: Bizim çalışmamızdaki vaka,17 yaşında bayan hasta, 8 aydır sağ kulak altında ağrısız şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu.Özgeçmişinde herhangi bir özellik yoktu. Yapılan fizik muayenesinde sağ infraauriculer bölgede yaklaşık 1,5 cm çaplı sert, mobil kitle saptandı.Bunun haricinde hastanın fizik muayenesinde herhangi bir patoloji görülmedi. Yapılan boyun USG sinde sağda parotis gland derin parçasında 14x11 mm çaplı düzensiz sınırlı hipoekoik semisolid kitlesel lezyon mevcuttu.Hastadan Kontraslı Boyun MR istendi.Sağ parotis gland alt lob yüzeyel segmentte yaklaşık 16x13 mm boyutlu T1A Hipointens, T2A Hiperintens, kontür dışına hafif taşma gösteren kitle görünümü mevcuttu.Lezyonda net kontrast tutulumu izlenmedi. Histopatoloji önerildi.Bunun üzerine kitleye İİAB yapıldı. Kitlenin patoloji sonucu pleomorfik adenom ile uyumlu bulundu.Hastaya sağ superfisiyal parotidektomi planlandı. TEDAVİ VE PROGNOZ:Hastaya tarafımızca genel anestezi altında sağ superfisiyal parotidektomi yapıldı, yüzeyel lob kitle ile beraber total olarak çıkarıldı, herhangi bir komplikasyon görülmedi.Çıkarılan spesimen patolojiye gönderildi.Patoloji raporunda kistadenom, komşuluğunda düzenli parotis dokusu görüldü.Hastanın 6 aylık takibinde nüks görülmedi. YORUM: Kistadenomlarla ilgili literatüre baktığımızda çok fazla yayın bulunmamasına rağmen ilk yapılan çalışmalarda ki vaka özellikleri ile karşılaştırıldığında bizim çalışmamızdaki hasta yaşının daha genç olduğu ve kitlenin minör tükrük bezi yerine parotis bezinden kaynaklandığı görülmüştür.Kistadenomlar benign tükrük bezi tümörleri içerisinde nadir görülsede ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Kistadenom, parotis, tükrük bezi

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-115

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale