Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Üst Hava Yolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Damakta Pleomorfik Adenom Olgusu
 

Üst Hava Yolu Obstrüksiyonuna Neden Olan Damakta Pleomorfik Adenom Olgusu

Vayısoğlu Y., Talas Ü.D., Erdoğan O., Yeşilova M.

AMAÇ: Benign mikst tümör olarak da adlandırılan pleomorfik adenom, tükürük bezlerinin en sık görülen tümörü olup %80’i parotis bezinden kaynaklanmakla birlikte %7’si minör tükürük bezlerinden kaynaklanır. Minör tükürük bezlerinden kaynaklanan pleomorfik adenom en sık damakta lokalize olup bunu dudaklar ve yanak takip eder.Bu olgunun amacı pleomorfik adenomun farklı lokalizasyonlardan kaynaklanabileceğini akılda tutmak ve damak yerleşimli kitlelerde ayırıcı tanıda hatırlamak gerektiğini vurgulamaktır. Olgunun özellikleri:33 yaşında erkek hastanın 3-4 aydır nefes almada güçlük ve uyku apnesi şikayetleri mevcuttu. Hastanın muayenesinde damak yerleşimli düzgün yüzeyli kitlesel lezyonun dil ile temas halinde olduğu ve hava yolunu kapadığı görüldü.Hastanın boyun muayenesinde palpabl lenf nodu yoktu. Tedavi ve Prognoz:Genel anestezi altında kitlenin total eksizyonu yapıldı. Patoloji sonucu pleomorfik adenom olarak raporlanan hastanın bir yıllık takibinde ek bir soruna rastlanmadı. YORUM: Bu olgu sunumunda üst hava yolu obstrüksiyonuna neden olan damak yerleşimli pleomorfik adenom olgusu literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.Damaktaki kitlelerin ayırıcı tanısında pleomorfik adenomun da olduğu klinisyen tarafından akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-126

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale