Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Sekonder Brankial Kisti Taklit Eden Juguler Ven Anevrizması
 

Sekonder Brankial Kisti Taklit Eden Juguler Ven Anevrizması

Gültekin E., Işık A., Deniz M., Çiftçi Z., Özdemir N. D., Demirel B. O.

AMAÇ: Boyunda şişlik ile gelen hastanın preoperatif radyolojik tetkiklerinde brankial kist olarak rapor edilmesine rağmen operasyonda juguler ven anevrizması ile karşılaşılması üzerine preoperatif radyolojik yorumlara ne kadar güvenilmesi gerektiğini literatur bilgileri ışığında tartışmak istedik. Olgunun özellikleri: Kliniğimize 34 yaşında bir erkek hasta boyun sol tarafında şişlik şikayeti ile başvurdu. Hastanın çekilen boyun MR ve USG sinde kitle 'ikinci brankial kleft kisti ' olarak yorumlanmıştı. Ancak operasyonda kitlenin brankial kist değil internal jugular ven anevrizması olduğu görüldü. Patoloji sonucu venöz anevrizma olarak rapor edildi. Tedavi ve prognoz: Juguler ven’in anevrizmal oluşumu rezeke edilerek oluşan defekt suture edildi. Trombozu önlemek amacıyla antikoagulan tedavi başlandı. Postoperatif süreçte herhangi bir komplikasyon gelişmedi. YORUM: Görüntülemede jugular ven anevrizmaları ikinci brankial kistleri veya diğer kistler ile karışabilir. Radyolojik tetkikler bir çok olguda tanıda yardımcıdır ancak bazen ayırım yapmak güçleşir. Bu nedenle ikinci brankial yarık kisti olarak düşündüğümüz olgulara şüpheyle yaklaşmalı ve daha dikkatli olmalı, gerekirse preop MR anjiografi görüntüleme istemeliyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-119

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale