Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Preepiglottik Yerleşimli Ektopik Tiroid Dokusundan Kaynaklanan Tiroid Papiller Karsinomu
 

Preepiglottik Yerleşimli Ektopik Tiroid Dokusundan Kaynaklanan Tiroid Papiller Karsinomu

Güngör A., Yılmaz İ., Çeşmeci E., Erkul E. B., Saygın H.

AMAÇ: Ektopik tiroid dokusu. Tiroid bezin embriyonel hayatta tiroglossal duktus boyunca gerçekleştirmesi gereken normal migrasyonunu tamamlayamaması sonucu veya migrasyon hattında artık tiroid dokusunun kalması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Toplumdaki sıklığı 1/300.000’dir. En sık orta hatta foramen çekum bölgesinde olmakla beraber migrasyon hattının herhangi bir bölgesinde görülebilir. Asyalılarda ve genç kadınlarda nispeten daha sık görülür. Ektopik tiroid dokusu olan hastalarda sıklıkla normal yerleşimli tiroid dokusu bulunur, ancak tiroid dokusunun olmadığı olgular da bildirilmiştir. Ektopik yerleşimli tiroid dokusundan malignite gelişimi oldukça nadir görülen bir durum olduğu için bu tip hastaların tedavisinde yaygın kabul görmüş bir tedavi yaklaşımı yoktur. Biz de bu olgu sunumumuzda ektopik tiroid dokusu kaynaklı tiroid papiller karsinom tespit edilen hastamızı sunmak ve bu tür hastalara yaklaşımı güncel literatür eşliğinde tartışmayı amaçladık. Olgunun Özellikleri: Yaklaşık 1,5 ay önce başlayan ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayeti ile 34 yaşındaki kadın hasta polikliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde boyunda inspeksiyon ve palpasyon ile herhangi bir patoloji saptanmadı. Hastanın endolaringeal muayenesinde epiglot sağda posteriora doğru itilmiş olarak izlendi. Ultrasonografik incelemede tiroid sol lob posterolateralinde 4.5x3.5x3 cm boyutunda hipoekoik solid kitle izlendi. Tiroid bezi lojunda ve tiroid sol lobda 4 mm çapında nodül izlendi. Hastanın boynu manyetik rezonans görüntüleme ile incelendi ve hipofarenkste sol paramedian yerleşimli, epiglotu sağa deplase eden, sol vallekula ve sinüs piriformisi daraltan, hipofarenks hava sütununda dıştan basıya sekonder belirgin daralmaya neden olan, ön komissüre uzanan T1A incelemelerde hipointens ağırlıklı, yoğun heterojen kontrast tutulumu gösteren solid kitle izlendi. Tedavi ve Prognoz: Tiroid sol lob yerleşimli nodüle ve biltareral servikal zincirde tespit edilen en büyük lenf nodlarına yönelik ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucu malignite negatif olarak raporlandı. Hastaya tedavi seçenekleri sunuldu ve kitle eksizyonuna ve yakın takibine karar verildi. Kitle eksize edildi ve tiroid papiller karsinom klasik tip olarak raporlandı. YORUM: Ektopik yerleşimli tiroid dokusundan malignite gelişimi oldukça nadir görülen bir durum olduğu için bu tip hastaların tedavisinde yaygın kabul görmüş bir tedavi yaklaşımı yoktur. Literatür taramasında bu tip hastalar için total tiroidektomi, boyun diseksiyonu, tiroid ablasyon tedavisi ve tiroksin süpresyon tedavisi gibi seçeneklerin olduğu görülecektir. Ektopik yerleşimli tiroid dokusu ve buradan malignite gelişimi nadir görülen bir durumdur. Bu tip hastaların tedavi sürecinde tiroid bezinin doğal yerinde olup olmadığı, malignitenin tipi ve bölgesel lenf nodu tutulumunun varlığı araştırılmalıdır. Multidisipliner yaklaşımın öneminden dolayı bu tip hastaların mümkün ise tiroid konseyine çıkarılması ve tedavi seçeneklerinin avantajlarının ve dezavantajlarının hastaya iyice anlatıldıktan sonra hasta ile birlikte bir tedavi seçilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-117

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale