Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Bezin Senkron Tümörü: 3 Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi
 

Parotis Bezin Senkron Tümörü: 3 Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi

Atay G., Sözen T., Cabbarzade C., Ergün O., Kösemehmetoğlu K.

AMAÇ: Bu yazıda ipsilateral parotis bezinde senkron tümör saptanan 3 olgu klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguları ile sunulmuş ve güncel literatür bilgileri eşliğinde tartışılmıştır. OLGU: İlk hasta 52 yaşında 2 aydır sol parotis lojunda şişliği olan bayan hasta idi. Yapılan ince iğne aspirasyon biopsisinde (İİAB) malign epitelial hücreler görüldü. İkinci hasta 3 aydır sağ parotis lojunda şişliği olan 68 yaşında erkek hasta idi. İİAB sonucu nondiagnostik olarak raporlandı. Ücüncü hasta 2 yıldır sağ parotis lojunda şişliği olan 59 yaşında erkek hasta idi. İİAB’sinde Warthin tümörüne ait olabilecek sitolojik bulgular izlendi. Tedavi ve Prognoz: İlk hastaya sol subtotal parotidektomi + radikal boyun diseksiyonu yapıldı. Histopatolojik olarak tükrük bezi kanal karsinomu ve Warthin tümörüne ait bulgular görüldü. Hastaya adjuvan radyoterapi verildi. İkinci hastaya sağ parsiyel protidektomi yapıldı. Histopatolojik olarak pleomorfik adenom ve Warthin tümörüne ait bulgular izlendi. Ücüncü hastaya sağ parsiyel parotidektomi yapıldı. Histopatolojik olarak iki farklı odakta Warthin tümörü görüldü. YORUM: Parotis bezi senkron tümörleri bezin farklı kısımlarından gelişmiş iki veya daha fazla neoplazmla karakterizedir. Parotis bezi senkron tümör sıklığı bezin tüm tümörlerinin %1’inden daha az kısmını oluşturmaktadır ve sıklıkla birden fazla odakta Warthin tümörü şeklinde görülmektedir. Senkron tümörler nadir görülmesine rağmen içeriğindeki farklı neoplazmların karakteri prognozu etkilediği için parotis bezi tümörlerinin ayırıcı tanısında düşünülmeleri gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-145

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale