Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Laringeal Kondroradyonekrozda Hiperbarik Oksijen Tedavisi Ve Pektoralis Major Osseomyokutan Flep İle Organ Koruma
 

Laringeal Kondroradyonekrozda Hiperbarik Oksijen Tedavisi Ve Pektoralis Major Osseomyokutan Flep İle Organ Koruma

Öztürkcan S., Pınar E., Çallı Ç., Hoşnuter M., İmre K. A., Ece A. A.

AMAÇ: Kondroradyonekroz, larenks kenserlerinin radyoterapi ile tedavisinde nadir (%1-5) görülen önemli bir komplikasyondur. Tedavisinde medikal tedavi seçenekleri kısıtlıdır ve şiddetli vakalarda sıklıkla trakeotomi veya larenjektomi gerekmektedir. Hiperbarik oksijen tedavisi kronik radyasyon hasarının tedavisinde günümüzde kanıta dayalı kesin veriler olmasa da kullanılmaktadır ve literatürde laringeal radyonekroz tedavisinde başarılı sonuçlar da bildirilmiştir. Bu makalede laringeal kondroradyonekroz olgusunun kliniği ve tedavisi güncel literatür eşliğinde tartışılacaktır. OLGU: Altı ay önce T1N0M0 glottik larinks karsinomu nedeniyle 60 Gy küratif radyoterapi tedavisi alan 51 yaşında erkek hasta ses kısıklığı, nefes darlığı ve halitozis şikayeti olması üzerine kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan larengoskopik muayenesinde her iki aritenoid ödemli, rima açıklığı 3-4 mm, sağ band ve kordda şüpheli vejetan lezyon izlendi. Hastaya tüm vücut tümör PET CT yapıldı ve herhangi F-18 FDG afiniteli patolojik bulgu saptanmadı. Hastaya tanı amaçlı süspansiyon larengoskopisi eşliğinde biyopsi yapıldı ve sonucu skuamöz hiperplazi olarak yorumlandı. Ve hastanın kontroleerinde sı 6.ayda ses kısıklığı ve dispne şikayeti başlayıp takip eden süreçte ağızdan kötü koku gelmesi, odinofaji, disfaji, kilo kaybı, boyunda ağrı ve boyunda açık yara şikayeti gelişen grade IV laringeal kondroradyonekroz olgusunda tedavi yaklaşımı değerlendirilmiştir. Grade IV laringeal radyonekroz olgularında nonfonksiyonel bir larinks oluşup hastaya total larenjektomi gerekebilir. Bizim olgumuzda hasta hiperbarik oksijen tedavisine yönlendirilmiş ve bu süreçte tekrarlayan yumuşak doku ve laringeal kartilaj debridmanları yapılmıştır. Tekrarlayan debridmanlar sonrası yara negatif basınçlı pansuman ile kapatılmış ve larengeal ve yumuşak dokudaki nekrotik dokuların temizlenmesi, defektin küçülmesi ve canlı bir dokunun elde edilmesi sağlanmıştır. Larengeal çatı ve yumuşak doku defekti pektoralis major osseomyokutan flep ile rekonstrükte edilmiş ve patent bir hava yolu sağlanmış ve fonksiyonel larinks korunmuştur. YORUM: Laringeal kondroradyonekrozda cerrahi tedavi ve larinksin korunup korunamaması kartilaj nekrozunun yaygınlığı, hangi kartilajların tutulduğu ve krikoid kartilajın tutulup tutulmadığına bağlı olarak değişmektedir. Bizim olgumuzda da olduğu gibi larengeal çatıda anterior komissürde olan defektlerde, posterior larinksin ve krikoidin sağlam olduğu fonksiyonel bir larinksin olduğu olgularda larinks korunmaya çalışılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-142

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale