Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parotis Foliküler Hücreli Lenfoma Olgusu
 

Parotis Foliküler Hücreli Lenfoma Olgusu

Özcan C., Görür K., Vayısoğlu Y., Arpacı B. R., Süt H.

AMAÇ: Lenfomalar tüm baş-boyun kanserlerinin %5’ini oluşturmaktadır. Baş-boyun bölgesinde non-Hodgkin lenfomalar daha sık görülmekte ve primer parotis bezi lenfomalarının çoğu MALT (mukoza ilişkili lenfoid doku) lenfoma tipindedir. Bazı otoimmun ve kronik haslıklarla ilişkisi olabileceği bildirilmiştir. Ekstranodal tutulum Hodgkin lenfomada oldukça nadirken non-Hodgkin lenfomalarda sıktır. Folikuler lenfoma diffüz büyük B hücreli lenfomalardan sonra non-Hodgkin lenfomaların en sık görülen alt tipidir.Bu olgunun amacı kulak burun boğaz hekimlerinin parotis kitlelerinin ayırıcı tanısında lenfoma gibi hastalıkları da akılda tutmasıdır. OLGU: 60 yaşında bayan hasta bir yıldır kulak önünde şişlik yakınması ile kliniğimize başvurdu.Hastanın bunun dışında bir şikayeti yoktu. Tedavi ve prognoz:Hastaya süperfisiyal parotidektomi uygulandı. Cerrahi sonrası patoloji sonucu folüküler hücreli non-Hodgkin lenfoma olarak raporlanan hastaya sonraki süreçte radyoterapi uygulandı. Hastanın bir yıllık takibinde ek bir soruna rastlanmadı. YORUM: Bu olgu sunumunda parotiste kitle ile belirti veren folikuler lenfoma olgusu literatür bilgileri ışığında sunulmuştur. Klinisyen ve patologlar parotis kitlelerinin ayırıcı tanısında lenfoma gibi hastalıkları akılda tutmalı ve dikkatli olmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-135

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale