Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Unilateral Submandibular Bez Aplazisi İle İlişkili İpsilateral Sublingual Sialolitiasis Olgusu
 

Unilateral Submandibular Bez Aplazisi İle İlişkili İpsilateral Sublingual Sialolitiasis Olgusu

Eşki E., Yerli H., Güvenç A. I.

AMAÇ: Submandibular bezin izole aplazisi nadir görülen bir durumdur. Submandibular bez agenezisi 1. ve 2. brankial arkların defektlerine sekonder oluşabilir. Unilateral submandibular bez aplazisi ile ilişkili ipsilateral sublingual sialolitiasis ise daha önce hiç bildirilmemiştir. Olgunun Özellikleri: 67 yaşında erkek hasta sol kulakta otalji şikayeti ile polikliniğe başvurdu. Kronik tükürük bezi hastalığı anamnezi tanımlamayan hastanın KBB muayenesinde sağ sublingual bölgede 1x2 cm boyutlarında ağız mukozasını kısmen erode eden sialolit insidental olarak tespit edildi. USG’de sağ sublingual bölgede 2 cm büyüklüğünde sialolit ile birlikte sağ submandibular bezin aplazik oluğu izlendi. BT’de sağ submandibular bez agenezisi ile birlikte sublingual bölgede sialolit izlendi. Tedavi ve prognoz: Sublingual sialolitiasisde cerrahi tedavi sialolitin büyüklüğüne ve yerleşimine gore değişir. Genellikle transoral yaklaşımla sublingual sialolitektomi ya da sialoadenektomi tercih edilir. Litotripsi ve sialoendoskopi de kullanılmaktadır. Olgunun asemptomatik hikayesi nedeniyle tedavide lokal anestezi altında transoral sublingual sialolitektomi uygulandı. Bir yıllık takipte sialolit rekürransı saptanmadı. YORUM: Unilateral submandibular bez agenezisi genellikle kontralateral ve/veya ipsilateral sublingual gland hipertrofisi ile birlikte görülür. Bu olguda ise sublingual bezde hipertrofi izlenmemiştir, ancak sublingual sialolit oluşumu sublingual bezdeki ipsilateral tükürük salınımı artışına sekonder olabilir. Bu olguya gore, unilateral submandibular agenezisin sublingual sialolit oluşumu için bir risk faktörü olduğu düşünülebilir. Ayırıcı tanıda Wharton kanal kalıntısında sialolit oluşumuna sekonder rekürran sialolithiasise bağlı submandibular bezin atrofisi de düşülmelidir. Bu tip olgularda sublingual sialolitiasis ile ayırım yapmak için operasyon sırasında Wharton kanalının prob ile identifiye edilmesi önerilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-139

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale