Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Aktinomiçese Bağlı Mandibula Osteonekrozu
 

Aktinomiçese Bağlı Mandibula Osteonekrozu

Eryılmaz A., Başak S., Başal Y., Yükselen Ö., Demetoğlu U., Çobanoğlu M.

AMAÇ: Aktinomiçese bağlı osteomiyelit yumuşak doku ve/veya kemiğin travma veya daha önceki nonspesifik bir enfeksiyonu ile ilişkilidir. Aktinomiçese bağlı osteomiyelit oldukça nadir görülmektedir. Bu olguda da aktinomiçese bağlı gelişen osteomiyelit ve osteonekroza yaklaşım hakkında bilgi verilmiştir. OLGU: 78 yaşında erkek hasta sağ çene altından 1 yıldır olan akıntı şikayeti ile başvurdu. Muayenesinde sağ molar dişler hizsında 1cm'lik mukozal defekt olduğu görüldü. Mandibula angulusu 1-2 cm altında ciltte fistül ağzı olduğu ve fistül yerinin granülasyon dokusu ile dolu olduğu görüldü. Çekilen panaromik grafide mandibulanın fistül bölgesinde yaklaşık 1.5 cm'lik kısmının tam kat defektli olduğu görüldü. BT'de mandibulada sağda kanin dis posteriorunda 1 cm çapında ayrıca molar disler düzeyinde posteriorda 18 mm çapında düzensiz konturlu, iyi sınırlı litik kısmen ekspansil belirgin periost reaksiyonuna yol açmayan kitle izlenmiştir. Posteriordaki kitle içerisinde kemik fragmanlari mevcut olup, tanımlanan her iki lezyonda lateralde kortekste incelmeye yol açmıs, fistülüze görünümde saptanmıştır. Posteriordaki litik lezyonun süperiorunda büyük oranda deplase bir molar dis olduğu belirtilmiştir. Tedavi:Operayona hazırlık aşamasında amoksisilin klavulunik asit ve metranidazol ile tedavi verilip fistülün lokal bakımı yapılmıştır. Bu süreçte akıntı kesilerek granülasyon dokusu azalmıştır. Operasyonda mandibula altından boyun kesisi ile girilerek mandibulaya görüş sağlanmış ve 2 cm'lik kısımda tam kat nekrotik alan izlenmiştir. Yaklaşık 3 'lik mandibula eksize edilerek iliak kemikten alınan greft yerleştirilerek rekonstrüksiyon plağı ile tespit edilmiştir. Mukozal defekt primer onarılmıştır. Sağ arka molar diş çekilmiştir. Hastanın patolojik incelemesinde sülfür granülleri ve aktinomiçesin dallanması saptanmıştır. Bunun üzerine hastaya uzun dönem amoksisilin klavulunik asit tedavisi başlanmıştır. Hastanın sorunsuz takibi yapılmaktadır. SONUÇ: Osteomiyelit ve osteonekroz olgularında akla mutlaka aktinomiçes enfeksiyonu da gelmelidir. Bu enfeksiyonda cerrahi sonrasında uzun dönem antibiyotik kullanımı gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-140

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale