Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Görülen Suprahyoid Yerleşimli Tiroglossal Duktus Kisti Eksizyonu Ve Ayırıcı Tanısı
 

Nadir Görülen Suprahyoid Yerleşimli Tiroglossal Duktus Kisti Eksizyonu Ve Ayırıcı Tanısı

Bulut F., Öztekin S.

AMAÇ: Bu yazımızda 5 yaşında nadir görülen suprahyoid yerleşimli tiroglossal duktus kistinin Sistrunk operasyonu ile eksizyonunu ve diğer kitleler ile ayırıcı tanısını sunduk. Tiroglossal kistler, embriyonal dönemde tiroglossal kanalın tam kapanmaması sonucu gelişen konjenital kistlerdir. Olgunun Özellikleri: 5 yaşında çocuk hasta polikliniğimize boyun orta hatta şişlik sebebiyle başvurdu. Hasta daha önce bu şikayetle gittiği yerde herhangi bir tetkik yapılmamış ve kontrol önerilmiş. Hastanın yapılan muayenesinde boyun orta hatta yaklaşık 2x1 cm’lik düzgün yüzeyli üzerinde renk değişikliği olmayan palpasyonla hafif ağrılı kitle izlendi. Diğer muayeneleri normaldi. Hastanın boyun ultrasonunda tiroglossal kist ile uyumlu kitle tesbit edildi. Daha sonra kitlenin uzanımını daha iyi lokalize etmek için hastaya boyun tomografisi çektirildi. Boyun tomoğrafisinde submental bölgede orta hatta 16x13x10 mm boyutunda, düzgün konturlu, keskin sınırlı, kontrast madde tutmayan hipodens kistik lezyon izlendi. Radyolojik olarak bu kitlenin ön planda tiroglossal duktus kisti ile uyumlu olabileceği düşünüldü. Tedavi ve Prognoz: Kistin traktı takip edildi ve hyoid kemiğin orta 1/3 gövdesi ile birlikte çıkarıldı. Hasta 2 gün sonra taburcu edildi. 1 yıldır takip edilen hastada herhangi bir sorun olmadı. YORUM: Tiroglossal kistlerin %50'si hyoid korpusun inferiorunda görülürken, dil kökünde veya tiroid kartilaja yakın yerleşimli de olabilir. Enfekte olmadıkça bu kistler ağrısız, mobil, yumuşak kitleler şeklinde karşımıza çıkarlar. Olgumuzda zaman zaman olan stridor dışında hiçbir semptom bulunmamakta idi. Stridorun da kistin enfekte olması ile ilişkili olabileceği düşünüldü. Sonuç olarak tiroglossal kistlerin suprahyoid yerleşimi nadir olup ayırıcı tanıda dermoid kistler, epidermoid kistler, lipomlar, tiroidin piramidal lob hiperplazileri veya kistleri, brankiyal yarık anomalileri akla gelmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-144

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale