Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Glomus Vagale'yi Taklit Eden İntramuskuler Hemangiom Olgusu
 

Glomus Vagale'yi Taklit Eden İntramuskuler Hemangiom Olgusu

Vural Ç., Ateşpare A., Özdemir O., Midi A.

AMAÇ: İntramuskuler hemanjiomlar baş boyun bölgesinin nadir rastlanan tümörleridir. Tüm intramusküler hemanjiomların % 15'i baş ve boyun bölgesinde görülmekte olup, masseter ve trapezius kası en sık tutulan yerlerdir. Sternokleidomastoid kas, mylohyoid ve digastrik kas yerleşimi ise çok daha nadir görülmektedir. Otuzbeş yaş altındaki genç erişkinlerde daha sıktır ve kadın erkek oranı eşittir. Bu yazıda preoperatif değerlendirmemizde glomus vagale tümörü düşündüğümüz, ancak peroperatif bulgular ve patolojik inceleme sonucunda intramuskuler hemangioma tanısı konulan olgu literatür eşliğinde sunulmuştur. Olgunun özellikleri: Yirmidört yaşında erkek hasta boyunda şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan baş-boyun muayenesi ve operasyon öncesi radyolojik incelemeler sonucunda sternokleidomastoid kas üst ucunun medial-ön kısmına yerleşmiş 5-6 cm. lik kitle olan hastada glomus vagale ön tanısı düşünüldü. Olguya peroperatif bulgular ve histopatolojik incelemelerin sonucunda intramuskuler hemangiom tanısı konuldu. Operasyonda tümör tarafından infiltre edilmiş olan digastrik kasın arka karnıyla birlikte tümör tamamen çıkartıldı. Ameliyat sonrası herhangi bir kranial sinir disfonksiyonu saptanmadı. Altı aylık takipte nüks izlenmedi. YORUM: İntramuskuler hemanjiomlar ender görüldüklerinden preoperatif tanı konulması da oldukça zordur. Bundan dolayı tedavide de zorluklar yaşanmaktadır. Yetersiz rezeksiyon ve fasial sinir zedelenmesi gibi riskler ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle boyun kitlelerine yaklaşımda ayırıcı tanıda düşünülmeleri gerekmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-141

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale