Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Boyunda İki Farklı Bölgede Yer Alan İki İntramuskuler Hemanjiom Olgusu
 

Boyunda İki Farklı Bölgede Yer Alan İki İntramuskuler Hemanjiom Olgusu

Tekin M., Özdamar İ. O., Zenginkinet T., Acar Ö. G.

AMAÇ: İntramuskuler hemanjiomların sadece %10’u baş-boyun bölgesinde lokalize olurlar. Bunlarında çoğu masseter kasında yerleşirler. Bu yazıda boyunda nadir görülmesi sebebiyle intramuskuler hemanjiomların; strep kaslar ve sternokleidomastoid kas lokalizsyonu olan iki vaka sunuldu. Olgu Özellikleri: Olgu 1: Beş yıldır boyunda şişlik ve zaman zaman bu şişlikte büyüme ve küçülme şikayeti olan ve daha önceleri dış merkezlerde yapılan incelemelerinde teşhis konulamayan bir kadın hasta kliniğimize başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde; boyun orta hattın solunda strap kasların komşuluğunda, yaklaşık 2x2 cm boyutlarında, yumuşak, mobil bir kitle tespit edildi. Boyun kitlesinin total eksizyonunun histopatolojik sonucu hemanjiom olarak geldi. Hastanın boyun diffüzyonlu manyetik resonans görüntüleme(MRG) tetkikinde; tiroid bezi ile ilişkisi görülmeyen, en büyük boyutları 16x18 mm olan, T1 sekansta hipointens, T2 sekansta heterojen hiperintens karakterde görülen bir lezyon görüldü. Olgu 2: Yine yaklaşık 7-8 aydan beri sağ boyunda şişlik ve zaman zaman bu şişlikte büyüme ve küçülme şikayeti ile kliniğimize başvuran bir erkek hastanın yapılan fizik muayenesinde; boyun sağ tarafında sternokleidomastoid kasın anterioründe (1/3 orta seviyesinde), yaklaşık 3x3 cm boyutlarında, orta sertlikte, yarı mobil bir kitle görüldü. Hastanın boyun kitlesinin total extirpasyonunun histopatolojik sonucu kavernöz hemanjiomla uyumlu olarak geldi. BT’de tiroid sağ lobu üst kontürüne komşu, jiguler ven üzerine ve karotis komşuluğunda lokalize düzenli konturlü homojen ve yaklşık 3 cm çapında homojen, solid kitle tespit edildi. Tedavi ve Prognoz: Her iki vakada da genel anestei altında yapılan boyun operasyonu ile kitle total olarak eksize edildi ve düzenli kontrollere gelen her iki hastada da boyunda nükse rastlanmadı. YORUM: Burada bu iki olgu eşliğinde nadir görülen intramuskuler boyun hemanjiomlarının klinik gidişi, radyolojik, histopatolojik özellikleri ve tedavi yöntemleri güncel literatür ile birlikte gözden geçirildi.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-130

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale