Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Elektif Tonsillektomi Sonrası Parafarengeal Abse
 

Elektif Tonsillektomi Sonrası Parafarengeal Abse

Alimoğlu Y., Kalaycı B. C.

AMAÇ: Elektif tonsilektomi sonrası çok nadir görülen bir komplikasyon olan bir parafarengeal abse olgusunu sunmak, olası nedenleri ve önleme yollarını literatür ışığında tartışmak Olgunun özellikleri: 23 yaşında bir kadın hasta reküren tonsillit nedeniyle opere edilmek üzere kliniğimize yatırılmış, genel anestezi altında künt diseksiyon yöntemiyle elektif tonsillektomi operasyonu yapılmıştır. Operasyon sırasında kanama kontrolü için bipolar koter kullanılmış, girişim sonrası ağrıyı azaltmak için plikalar sütüre edilmiştir. Girişim sonrası 4. günde yüksek ateş, trismus ve boyunda şişlik şikayetlerinin ortaya çıkması üzerine çekilen bilgisayarlı tomografide sağ parafarengeal kontrast tutulumu ve 20x9mm çapında abse tespit edilmiştir. Tedavi ve prognoz: Transoral ve transservikal drenaj denemeleri başarılı olmayan hasta yatırılarak klindamisin 3x600mg ve seftriakson 1x2g tedavisi başlanmıştır. Hastanın şikayetleri tedavi altında gerilemiş ancak bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntülemede lezyonun tamamen kaybolmaması üzerine tedavinin 7. gününde piperasilin+tazobaktam 3x4,5g tedavisi başlanmıştır. 10 gün piperasilin+tazobaktam tedavisi alan hastanın hastanın parafarengeal absesi gerilemiştir. Hastanın takiplerinde abse hem radyolojik hem de klinik olarak bir daha tekrarlamamıştır. YORUM: Elektif tonsilektomi sonrası nadir görülen komplikasyon olan parafarengeal abse olasılığı akılda tutulmalıdır. Ameliyat sonrası 2. günden sonra ortaya çıkan ateş ve trismus derin boyun enfeksiyonunu düşündürtmeli ve gerekli radyolojik inceleme yapılmalıdır. Tonsilektomiden sonra kanama kontrolü için koter kullanımı ve plika sütürasyonu yapılmış ise özellikle dikkatli olunmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-131

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale