Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Maksiller Sinüste Fibröz Displazi Zemininde Gelişen Anevrizmal Kemik Kisti
 

Maksiller Sinüste Fibröz Displazi Zemininde Gelişen Anevrizmal Kemik Kisti

Yener M., Aslan M., Yollu U.

AMAÇ: Bu olguyu sunmaktaki amacımız nadir rastlanılan bir patoloji hakkında literatürde bulunan vakalara bir başka örnek eklemek ve kayıt altına alınmış olgu sayısını artırarak benzeri klinik durumlar için aydınlatıcı bilgi transferini sağlamaktır. OLGU: 28 yaşında erkek hasta; son bir yıldır artarak devam etmekte olan baş ağrısı, son bir ay içerisinde sol yanakta ve sert damak sol yarımında ortaya çıkan şişlik yakınmasıyla tarafımıza başvurdu. Sert damak sol yarımı sert yapısını kaybetmişti ve muayenesinde aynı bölgede bulging saptandı. Radyolojik tetkikinde sol maksiller sinüs ve çevresine ekspansiyon gösteren lokalize lezyon tespit edildi. Hastaya histopatolojik tanı alınması ve eşzamanlı temiz sınırlı cerrahi eksizyon yapılması amacıyla genel anestezi altında Caldwell - Luc antrostomi operasyonu yapıldı. Hastanın patolojik tanısı benign fibroosseöz lezyon; sementikül oluşumu ile giden fibröz displazi zemininde gelişen anevrizmal kemik kisti olarak alındı. Hastanın postop 1. yıl takiplerinde nüks ile uyumlu herhangi yakınması bulunmamaktadır. YORUM: Nadir rastlanılan bu patolojiyi olgu sunumu olarak paylaşmak istiyoruz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-134

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale