Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İnverted Papillom Zemininde Gelişen Agresif Maksilla Skuamoz Hücreli Karsinom; Olgu Sunumu
 

İnverted Papillom Zemininde Gelişen Agresif Maksilla Skuamoz Hücreli Karsinom; Olgu Sunumu

Noyan B., Süslü N., Kayahan B.

AMAÇ: İnverted papillom (IP) sinosnasal bölgede görülen, embryonel Shneiderian membrandan gelişen benign karakterde bir tümördür. IP malign transformasyonu ilk olarak 1938' de Ringertz tarafından gösterilmiş olup, günümüze kadar yapılan çalışmalarda %2 -%53 gibi geniş bir oranda değişkenlik göstermektedir. Malign transformasyon IP içinde odaklar halinde bulunabileceği gibi, IP rezeksiyonu sonrası da ortaya çıkabilir. Bu yazıda, IP rezeksiyonu sonrası gelişen ve oldukça agresif seyreden bir maksilla skuamöz hücreli karsinom vakası; hastanın klinik bulguları, fizik muayene ve görüntüleme tetkikleri, cerrahi özellikleri ve güncel literatür bilgileri eşliğinde sunularak tedavi olanakları hakkında farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. OLGU: 56 yaşında erkek hasta kliniğimize sol maksiller bölgede şişlik nedeniyle başvurdu. Anamnezinde hastanın 6 ay önce dışmerkezde inverted papillom nedeniyle opere olduğu, cerrahiden 3 ay sonra sol maksiller bölgede kitle nedeniyle alınan biopsi sonucu skuamoz hücreli karsinom olarak gelmesi üzerine 3 kür kemoterapi aldığı ancak lezyonun progresyonu nedeniyle kliniğimize kendi isteği ile başvurduğu öğrenildi. Fizik muayenede sol nasal pasajı tama yakın kapatan ve sol maksiller bölgede belirgin protrüzyon yaratan kitlesi mevcuttu. Hasta PET, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirildi. Hastanın mevcut kitlesi aradan geçen 15 günlük süre sonrasına cilde geniş permeasyonu bulunan, sol orbitayı tutan yer yer kanamalı ülsere görünümde bir lezyon olarak izlendi. Hastaya total maksillektomi ve orbita egzanterazyonu yapıldı, mevcut defekt tensor fasya lata serbest myokutan flebi ile rekonstrükte edildi. Hastanın postoperatif kemoterapi ve radyoterapi alması planlandı. SONUÇ & YORUM: IP zemininde gelişen SCC olgularının sağkalımı sinonasal bölge SCC olguları ile benzer bulunmasına rağmen agresif seyirli vakalarda uzak metastaz ve nüks daha sık izlenmektedir. IP zemininde gelişen SCC olgularında sağkalım %40a varan oranlarda 3 yıla kadar düşmektedir. Cerrahi tam rezeksiyon sağlanabilecek olgularda ilk tedavi seçeneğidir. Kemoterapi ve radyoterapi adjuvan tedavi olarak önerilmekle birlikte tam rezeksiyon sağlanamayacağı düşünülen olgularda birincil tedavi olarak da tercih edilebilir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-132

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale