Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tiroid Kitlesini Taklit Eden Hodgkin Lenfoma
 

Tiroid Kitlesini Taklit Eden Hodgkin Lenfoma

Doğan Ö., Eryılmaz A., Tataroğlu C., Demirtaş M., Yükselen Ö.

AMAÇ: Hodgkin lenfomalar genellikle servikal ve supraklavikuler lenf nodu büyümesi şeklinde belirti vermektedir. Nodüler sklerozan tipi genç erişkinlerde sıktır. Bu tipinde alt servikal supraklaviküler ve mediastinal lenf nodu tutulumu sıktır. Bizim olgumuzda tetkiklerinde ve muayenesinde tiroidle ilişkili bir kitle düşünülürken pretrakeal lenf nodu kaynaklı tiroidden bağımsız bir kitle saptanmıştır. OLGU: 37 yaşında bayan hasta 8 aydır boyun orta hat ve solda şişlik şikayeti ile başvurdu. Dış merkezde yapılan tiroid ultrasonunda, tiroid isthmus alt polünde 31x22mm boyutlu heterojen hipoekoik solid nodül,boyun sol lateralde 30x17mm heterojen hipoekoik solid kitle izlenmiştir. Hastanın T3, T4, TSH değerleri normal aralıkta saptanmıştır. Tarafımıza başvurduğunda boyun orta hatta suprasternal ve sol zon 3'de sert mobil kitle palpe edildi. Tarafımızca istenen boyun MR'ında tiroid bezi isthmus kesiminde intratorasik uzanım gösteren 33x20 mm tiroid parankimine göre yoğun kontrastlanan düzgün konturlu iyi sınırlı tiroid bezi ile sınırları seçilmeyen noduler lezyon, sol düzey 3 de 28x14mm lendadenomegali saptanmıştır. Tedavi: Boyun orta hat ve soldaki kitleden 3 kez İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi yapılmasına rağmen tanısal olmayan sitoloji olarak rapor edilmiştir. Hasta tiroidektomi ve gereklilik durumunda boyun diseksiyonu yapılması amacıyla operasyona alındı. Boyun orta hattaki kitlenin tiroidin hemen altında tiroidden sınırlarının net ayrıldığı, pretrakeal alanda yerleşip strenum arkasına ilerlediği ve oldukça sert olduğu gözlendi. Kitle çıkarılarak frozen çalışıldı. Sonucun beningn gelmesi üzerine operasyon sonlandırıldı. Kalıcı patoloji sonucu Hodgkin Lenfoma (nodüler sklerozan tip) olarak rapor edildi. YORUM: Baş boyun lenfomaları nodal ve ekstranodal lenfomalar içinde yer alır. Hodgkin lenfomalar daha sıklıkla nodal yerleşimlidir. Hastamızda lenfoma tanısı pretrakeal nodal kaynaklı kitle ile konulmuştur. Cerrahi öncesinde tiroid ile ilişkili düşünülen kitlelerde de lenfoma olasılığı akılda tutulmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-138

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale