Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Simültane tiroid papiller karsinom ve anaplastik karsinom: olgu sunumu
 

Simültane tiroid papiller karsinom ve anaplastik karsinom: olgu sunumu

Özdemir S., Tuncer Ü., Tarkan Ö., Uğuz A., Sürmelioğlu Ö., Çiftçi V.

AMAÇ: Tiroid maligniteleri içerisinde en sık görülen tip tiroid papiller karsinomdur. Anaplastik karsinomlar ise tiroid maligniteleri içerisinde daha az sıklıkla görülen ancak diğerlerine göre çok daha ağresif seyreden tiroid karsinomlarındandır. Sık olmamakla birlikte bazı olgularda diferansiye tiroid karsinomları anaplastik tiroid karsinomlarına transforme olabilir. Bu olguda nadir görülen tiroid maligniteleri ve simultane görülen tiroid malignitelerinde tedavi protokolleri literatür eşliğinde tartışmak amaçlandı. Olgunun özellikleri: Bu olgu sunumunda boyunda kitle şikayeti ile klniğimize başvuran 64 yaşında bayan hasta değerlendirildi. Tedavi ve prognoz: Tirod nodülü nedeni ile sol lobektomi yapılan ancak sonucunun papiller karsinom olarak raporlanması üzerine tamamlayıcı tiroidektomi yapılan ve çıkan spesmende anaplastik karsinom ve papiller karsinom simultane olarak saptanan hasta postoperatif dönemde radyoaktif iyot tedavisi ve radyoterapi gördü. YORUM: Tiroid maligniteleri içerisinde simultane papiller karsinom ve anaplastik karsinom nadir olarak karşımıza çıkar. Bu durum genellikle diferensiye tiroid karsinomlarının transformasyonları sonucunda oluşur. Tedavisinde total tiroidektomi ve postoperatif ek tedavi modaliteleri düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-148

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale