Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Tiroid Hematomu
 

Santral Venöz Kateterizasyon Sonrası Nadir Bir Komplikasyon: Tiroid Hematomu

Yılmaz B., Özkan H., Gül A., Kınış V., Yıldırım H.

AMAÇ: Santral venöz kateterizayon, özellikle yoğun bakım ünitelerinde total parenteral nütrisyon uygulamasında, hemodiyaliz tedavisinde ve uzun süreli takibi zorunlu olan hastalarda tecrübeli ve dikkatli ellerde güvenle uygulanabilecek cerrahi bir girişimdir. Uygun yapılmayan cerrahi teknik sonrası kateterin malpozisyonu nedeniyle oluşabilecek komplikasyonlar fizik muayene ve tetkikler ile kontrol edilmelidir. Bu yazıda ender gözlenen bir santral venöz kateterizayon işlem komplikasyonu olan tiroid yaralanması ve buna bağlı boyunda hematom gelişimi ele alındı. Olgunun özellikleri: Acil servise genel durum bozukluğu nedeni ile getirilen kronik böbrek yetmezliği olan 60 yaşında bayan hastaya, yoğun bakım ünitesinde takip etmek ve hemodinamik monitörizasyon için santral venöz kateterizayon işlemi gerçekleştirilmiş. Hastanın takip edildiği klinik tarafından post operatif 1. gün fark edilen boyunda şişlik ve solunum sıkıntısı gelişmesi üzerine tarafımıza konsulte edildi. Hastanın yapılan fizik muayenesinde sağ boyunda fark edilen yaygın ekimotik alan mevcuttu.Yapılan endoskopik muayenede larengeal yapılar doğal, minimal mukozal renk değişikliği izlendi. Çekilen radyolojik görüntülemelerde tirod doku komşuluğunda (5x2cm) ve sternoklavikuler kas içerisine yerleşimli (5x2cm) iki adet hematom izlendi. Tedavi ve prognoz: Hastanın gün içinde radyolojik görüntüleme ile takibinde hematom boyutlarında artış izlenmesi üzerine, hastaya acil boyun eksplorasyonu ve hematom drenajı uygulandı. İntraoperatif kanamanın tiroid yaralanmasına bağlı olduğu gözlendi. Post operatif takiplerde hastanın genel durumu iyiydi, fizik muayene bulgularında gerileme izlendi. YORUM: Santral venöz kateterizayon sık kullanılan bir işlemdir. Nadir de olsa mortalitesi ve morbiditesi yüksek komplikasyonlar gözlenebilmektedir. Bu nedenle, deneyimli hekimler tarafından uygulanmalı, komplikasyonlar açısından dikkatli olunmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-146

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale