Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Retrofaringeal Hematom: Olgu Sunumu
 

Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Retrofaringeal Hematom: Olgu Sunumu

Yalçın Ş., Karlıdağ T., Keleş E., Yüksel K.

AMAÇ: Retrofaringeal hematom çoğunlukla künt boyun travması ile ilişkilidir ve bazen havayolu obstrüksiyonu ile ölümcül seyredebilmektedir. Ölümcül seyreden vakalar çoğunlukla vertebral fraktür veya büyük damar hasarı ile birliktedir. Bu çalışmada ateşli silah (av tüfeği) ile yaralanma sonrası acil servise başvuran ve retrofaringeal hematom tanısı konan hastanın literatür eşliğinde tartışılması amaçlandı. OLGU: Otuzbeş yaşında erkek hasta ateşli silahla yaralanma sonrası boyunda şişlik ve nefes almada zorluk şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde boyunda diffüz şişlik, boyun sağ tarafta klavikuladan kulak altına kadar av tüfeği saçması giriş delikleri mevcuttu ve fiberoptik endoskop ile larinks değerlendirmesinde posterior faringeal duvarda itilme ile laringeal alanda daralma tespit edildi. Hastaya çekilen lateral boyun grafisinde prevertebral yumuşak doku kalınlığı artmıştı. Servikotorasik bilgisayarlı tomografide C1 ile T2 vertebralar arasında retrofaringeal hematom saptandı ve vertebral fraktür ile boyun damarlarında ekstravazasyon yoktu. Tedavi ve prognoz: Hastaya yattığı süreçte antibiyotik, analjezik tedavisi verildi, hemoglobin ile hematokrit takibi yapıldı ve oral aldığı takibi yapılarak mayi desteği sağlandı. Hastanın günlük endoskopik laringeal muayenesinde retrofaringeal hematoma bağlı posterior faringeal duvardaki itilmenin gerilediği görüldü. YORUM: Retrofaringeal hematomun tedavisinde temel prensip hava yolu güvenliğinin sağlanmasıdır. Orotrakeal entübasyon yapılamaması veya uzamış entübasyon durumunda trakeotomi açılması gerekebilmektedir. Havayolu güvenliğinin sağlanması sonrası retrofaringeal hematomun tedavisi çoğunlukla konservatif olmakla birlikte hematomun büyüyerek havayolu obstrüksiyonu yaratma ihtimaline karşı hastanın bilgilendirilmesi ve yakın takibi önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-150

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale