Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Atipik Yerleşimli Bir Warthin Tümörü Olgusu
 

Atipik Yerleşimli Bir Warthin Tümörü Olgusu

Düzlü M., Gümüş S., Oltulu P.

AMAÇ: Papiller kistadenoma lenfomatozum (Warthin tümörü) parotis bezi kaynaklı benign bir tükrük bezi neoplazisidir. Genellikle parotis bezi kuyruğunda yerleşik olan ve yavaş büyüme paterni gösteren bu tümör nadiren parotis bezi dışında; servikal lenf nodlarında ve minör tükrük bezlerinde de görülebilir. Bizde bu yazıda atipik yerleşimli bir warthin tümörü olgusunu sunmayı planladık. OLGU: Kırk yaşında herhangi başka bir sağlık problemi bulunmayan erkek hasta sağ çene köşesinin hemen altında yerleşik kitle nedeniyle tarafımıza başvurdu. Yapılan fizik muayene ve görüntüleme sonrası servikal lenfadenopati ön tanısı ile eksizyonel biyopsi yapıldı. Fakat histopatolojik görünümü warthin tümörü olarak yorumlandı. Postoperatif takiplerinde nüks izlenmedi. YORUM: Bu vaka ile warthin tümörünün parotis bezi dışında boyunda herhangi başka bir lokalizasyonda da karşımıza çıkabileceği ve servikal bölgeye yerleşik kitlelere yaklaşımda akılda tutulması gerektiğini tekrar vurgulamak istedik.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-151

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale