Boyun Dev Anjiolipom

Karakaş M., Balıkçı H. H:, Chatzi T., Bayram Ö., Bayram A. A., Özkul H. M.

AMAÇ: Lipom insan vücudunun mezenkimal kaynaklı en sık benign neoplazmı olarak karşımıza çıkmaktadır. Lipomların yaklaşık %6-17’si anjiolipomdur. Anjiolipomlar lipomların histolojik bir varyantıdır. Tüm vücut lokalizasyonunda görülebilmelerine rağmen servikal bölgede dev lipomlara daha nadir rastlanmaktadır. Asemptomatik olmaları nedeniyle nadiren de olsa dev boyutlara ulaşabilirler. Ayırıcı tanıda birçok bening ve malign tümoral yapı ile karıştılabilmesine rağmen tedavide total cerrahi eksizyon yeterlidir. OLGU: Olgumuzda boyunda ağrı şikayeti ile tarafımıza başvuran hasta sunulmuştur. Boyunda posterior servikal üçgende şişlik,sağ kolda uyuşma şikayeti olan hastamız yapılan görüntüleme incelemeleri lipom ile uyumlu gelmesi üzerine operasyon için hazırlanmıştır.Yapılan operasyon sonrası yaklasık 10 cm boyutlarında 1000 gr ağırlığında lipomatöz doku çıkarılmıştır. Olgumuzda postop patoloji sonucu anjiolipom olarak raporlanan hastamız sunulmuştur. YORUM: Bizim olgumuzda boyun posterior servikal üçgende dev boyutlara ulaşmış bir anjilipom olgusu sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-152

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale