Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Brakial Pleksusdan Gelişen Schwannoma Olgu Sunumu
 

Brakial Pleksusdan Gelişen Schwannoma Olgu Sunumu

Özer M., Yılmaz S., Canpolat T. E., Sökmen F. M.

AMAÇ: Nörojenik tümörlerin daha az sıklıkla görüldüğü boyunda, nadir görülen brakial pleksus kaynaklı schwannoma olgumuzu ve schwannoma tanı, ayrıcı tanı ve tedavisini literatür eşiliğinde değerlendirmek. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: 27 yaşında bayan hasta; 2 yıldır boyunda şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın ek şikayeti ve semptomu yoktu. Muayenede sağ supraklavikular bölgede 3x2 cm lik sert, fikse, kitle mevcut idi. Boyun BT de sağ supraklavikular bölgede subklavian ven arkasında 27x25 mmlik nodüler lezyon saptandı. Bunun üzerine hastaya boyundaki kitlenin eksizyonel biyopsisi önerildi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Ameliyat sırasında brakial pleksusun hemen altında 3x3 cm boyutunda solid kitle görüldü. Brakial pleksus korunarak kitle total olarak çıkarıldı. Postoperatif takiplerde hastada nörolojik defisit ve nüks görülmedi. Patoloji sonucu schwannoma olarak raporlandı. YORUM: Baş-boyun bölgesinde nörojenik kökenli tümörler nadiren görülürler. Bu tümörler nörofibromlar, schwannoma’lar, nörojen nevus, granüler hücreli miyoblastomalar, nörojenik sarkomalar, malign melanomalar ve nöroepitelyomaları içeren heterojen bir grup neoplazmlardan oluşurlar. Schwannomlar benign, genellikle soliter, enkapsüle, periferik sinir kılıflarının schwann hücrelerinden köken alan tümörlerdir. Schwannomlar’ın %25-40’ı baş boyun bölgesinde yerleşim gösterir. Baş boyunda en sık 8. kranial siniri tutan akustik nörinom görülürken boyunda ensık vagal schwannoma olarak görülmektedir.Daha nadir olarak brakial pleksusdan kaynaklanır. Schwannoma’ların tedavisi tümörün köken aldığı sinirsel yapı olabildiğince korunarak kitlenin total eksize edilmesidir Sonuç olarak boyun daki solid kitlelerin ayırıcı tanısında Schwannoma da düşünülmelidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-154

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale