Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Globus Farengeus’a Neden Olan Hipofarengeal Shwannoma
 

Globus Farengeus’a Neden Olan Hipofarengeal Shwannoma

Karahatay S., Karakoç Ö., Polat B., Tehli Ö., Akgün V.

AMAÇ: Schwannoma; schwan hücrelerden köken alan sinir kılıfının iyi huylu tümörüdür. Servikal schwannomlar nadir görülmekle birlikte genellikle boyunda şişlik şikayetine neden olurlar. Globus farengeus; boğazda yabancı cisim hissi olarak tanımlanan ve sık görülen semptomdur. Bu makalede, globus farengeus şikayeti ile başvuran hipofarenkste kitle etkisi oluşturan servikal schwannoma olgusu sunulmuştur. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ: Yaklaşık 2 aydır globus farengeus şikayeti ile kliniğimize başvuran hastanın yapılan transnazal fiberoptik nazolarengeskopik muayenesinde; posterior farengeal duvarı postkrikoid alana doğru iten, düzgün mukoza yüzeyli yaklaşık 3*3 cm boyutlarında kitle lezyonu izlendi. Hastanın boyun tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemesinde; C5-6 vertebrada destruksiyona neden olan yaklaşık 4*4 cm boyutlarında schwannoma ile uyumlu kitle lezyonu izlendi. Baryumlu özefagus grafisinde bu kitle lezyonunun hipofarenks ve proksimal özefagusu ileri derecede daralttığı izlendi. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hasta beyin cerrahisi ile birlikte lateral transservikal yaklaşımla kitle eksizyonu yapıldı. Ameliyattan sonra ikinci ayda şikayetleri geçen hastanın kontrol muayenesinde hipofarenkste patolojik bulgu saptanmadı. YORUM: Globus farengeus sık görülen semptom olmasına ragmen halen etyolojisi belirsizdir. Servikal schwannom nadirde olsa boyunda kitle şikayetine neden olmadan globus farengeus gibi farengeal semptomlara neden olmaktadır. Bu hastalarda hipofarenkste dolgunluğa neden olabilecek kitlelerde araştırılmalıdır. Bu amaçla globus farengeus şikayeti ile başvuran her hastaya videolarengoskopik muayene önerilmekedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-157

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale