Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » İntraparotid Fasiyal Sinir Schwannomu: Olgu Sunumu, Tanı Ve Tedavideki Zorluklar
 

İntraparotid Fasiyal Sinir Schwannomu: Olgu Sunumu, Tanı Ve Tedavideki Zorluklar

Damar M., Bişkin S., Dinç E. A., Eliçora Ş. S., Erten G., Biz S.

AMAÇ: Oldukça nadir görülen ve sık görülen parotis bezi tümörleriyle karışan intraparotid yerleşimli fasiyal sinir schwannomlarında (FSS) preoperatif tanı ve intraoperatif tanı ve tedavi sırasında karşılaşılan sorunları ve çözümlerini tartışmak. Olgunun özellikleri: Elli beş yaşında erkek hasta sol preauriküler bölgede 3 aydır var olan ağrısız kitle şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Ek semptom tariflemedi ve genel sistemik muayenesi tamamen normaldi. Fizik muayenesinde sol parotis bezinde yaklaşık 3x2 cm ebatlarında, kısmen hareketli, ağrısız ve normal cilt ile kaplı bir kitle saptandı. Klinik değerlendirmede fasiyal sinir fonksiyonları normaldi. İnce iğne aspirasyon biyopsi(İİAB) sonucu tanısal değildi, tam kan sayımı normaldi. Magnetik rezonans görüntülemede(MRG) sol parotis bezi yüzeyel ve derin lobda yerleşimli masseter kası anterioruna uzanım gösteren homojen, T1 A serilerde hipointens, T2 A serilerde hiperintens postkontrast yoğun kontrast madde tutulumu gösteren lezyon izlendi. Tedavi ve prognoz: Hastaya parotis bezi kitle eksizyonu planlandı. Tümörün esas parçası fasiyal sinir ana trunkusu anterosuperiorunda temporofasyal dal çevresinde 2x2 cm’lik, ince bir kapsüle sahip, ödemli, kırmızımsı parlak lezyon olarak izlendi. Lezyonun fasiyal sinirin temporofasiyal dalının etrafında dolandığı ve periferik dalları boyunca perifere doğru ilerlediği görülünce ‘frozen section’ çalışıldı. Sonuç mezenkimal lezyon ile uyumlu geldi. Tümörün fasiyal sinir kaynaklı olduğunu düşündük. Sinirin temporofacial dalını ana trunkustan kestik, medialdeki tümör kitlesiyle birlikte fasiyal sinirin periferik dallarını(zigomatik, temporal, bukkal) çepeçevre saran tümör kitlesi eksize edildi. Postoperatif dönemde hastada sol göz kapağında güçsüzlük gelişti. Hasta eforla gözünü kapatabildiği için ek tedavi yapılmadı. YORUM: İntraparotid FSS oldukça nadir görülen tümörler olup preopratif tanı yöntemleri bize değerli bilgi vermezler. İntraoperatif dönemde ‘frozen section’ çalışmak hem maligniteyi ekarte etmek, hemde tanıya yardımcı olmak için önerilmektedir. Tedavide tümörün fasiyal sinir fonksiyonlarını bozmaması, çok yavaş büyümesi nedeniyle konservatif olmak önemli gibi gözükmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-158

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale