Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Fakat Önemli Bir Komplikasyon: Total Larenjyektomi Sonrası Akut Mediastinit
 

Nadir Fakat Önemli Bir Komplikasyon: Total Larenjyektomi Sonrası Akut Mediastinit

Öztürk M., Erdoğan S., Çalışkan S., Buday Ç. M., Doruk C. A.

AMAÇ: Akut Mediastinit oldukça nadir görülen ve mortalitesi oldukça yüksek olan bir klinik antitedir. Çoğunlukla özofagus perforasyonları, kardiyak cerrahiler, delici göğüs travmaları sonrasında görülen bir komplikasyondur. Nadiren derin boyun enfeksiyonları sonucu olarak oluşabilir. Bu tipte oluşan mediastinite desendan nekrotizan mediastinit denilmektedir. Gelişmesi halinde 48-72 saat içinde müdahale edilse bile mortalitesi %50lere varmaktadır. Yaptığımız literatür taramasında parsiyel larenjektomi sonrası bildirmiş bir adet akut mediastinit vakası bulunmaktadır, fakat total larenjektomi sonrası bildirilmiş vaka bulunmamaktadır. OLGU: 6 aydır olan ses kısıklığı şikayeti ile tarafımıza başvuran larenkste skuamöz hücreli karsinomu bulunan 58 yaşındaki larenks karsinomu hastasına total larenjektomi ve bilateral boyun diseksiyonu yapıldı. Postoperatif 2. gün ateşi olan hastaya enfeksiyon hastalıklarına danışılarak Tigesiklin 50mg 2*1 başlandı. Postoperatif 12.gün hastaya oral beslenme denendi. Trakeostomi çevresi saat 12-1 hizasında faringokutanöz fistül görüldü.Hasta NG’den beslenmeye devam edildi,baskılı pansumanla takip edildi. Takiplerinde fistülden pürülan akıntısı devam etti. Postoperatif 18.gün trakeal aspirat kültürü sonucunda Morganella üremesi üzerine enfeksiyon hastalıklarına danışılarak duyarlı antibiyotik olarak Piperasilin-Tazobactam 3*4,5gr/gün başlandı. Postoperatif 19.gün yapılan pansumanında stoma açıklığı artmış izlendi. Hasta taşipneik, hipotermikti; istenen kan rutinlerinde BUN, Creatin, Üre artış göstermiş, Albümin:2,4 g/dL, Total Protein:6,5g/dL, CRP:20, WBC:36000 değerlerindeydi. Yapılan Nefroloji Konsültasyonu sonucu hastaya sepsise bağlı prerenal böbrek yetmezliği tanısı kondu. Hastaya 3*100ml albümin/gün (3gün) replasman ve furosemid ampül 3*1/gün önerildi. Postop 20.gün hastanın stomasındaki açıklıktan yapılan endoskopik muayenede peristomal enfeksiyonun trakeaözofageal oluk meydana getirerek inferiora genişlediği ve mediastene uzanım gösterdiği izlendi. Toraks ve Boyun BT incelemesinde mediastinal abse ve pulmoner emboli tanısı kondu. Göğüs Cerrahisi konsültasyonu yapılan hastanın mediastinitinin ileri evre olduğu anlaşıldı ve hasta acilen operasyona alındı. Genel anesteziyi tolere edemeyen hastada kardiyopulmoner arrest gelişti ve yapılan CPR’a cevap verdi. Opere edilemeden Yoğun Bakım Ünitesi’ne devredildi. YBÜ’de yeniden kardiyopulmoner arrest geçiren hasta postop 20.gün tüm tıbbi müdahalelere yanıt vermeyerek exitus oldu. YORUM: Total larenjektomi sonrası mediastinit çok nadir ya da henüz yeterince bildirimi yapılmamış bir komplikasyon olduğundan baş boyun cerrahisi ile ilgilenen tüm hekimlerin aklında bulundurması gereken bir komplikasyondur. Erken tanı ve tedavisi oluşabilecek morbidite ve mortalitenin önlenmesi açısından önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-160

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale