Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Preauriküler Yerleşimli Kitle Nedeni: Pilomatriksoma
 

Preauriküler Yerleşimli Kitle Nedeni: Pilomatriksoma

Özkan H., Agüloğlu B., Yıldırım H., Kaya Ş.

AMAÇ: Pilomatriksoma, kıl folikül matriks hücre¬lerinden köken alan selim bir cilt neoplazmıdır.Malherbe’nin kalsife epitelyoması olarak da bilinir. Klinik olarak sıklıkla cilt veya cilt altında sert bir kitle olarak tespit edilmektedir. Çoğunlukla baş boyun bölge¬sinde rastlanır. Daha seyrek olarak görüldüğü yerler sırasıyla üst ekstremiteler, gövde ve alt ekstremitelerdir Baş boyun bölgesinde en sık yerleşim yeri ise periorbital ve preaurikuler bölge¬lerdir.Nadir görülmemesine rağmen klinik olarak önemi,diğer lezyonlarla ayırıcı tanıda karışabilmesidir. OLGU: Bizim olgumuzda, dört yaşında erkek hasta ebeveynleri tarafından 1 yıldan fazla süredir mevcut olduğu bildirilen sağ preauriküler bölgede yaklaşık 1 cm lik palpable,hareketli ve sert kitle nedeniyle polikliniğimize başvurmuştu.Yapılan ultrasonografik incelemede yaklaşık 7.5 mm boyutlarında kalsifiye lenf nodu ile uyumlu solid kitle imajına rastlandı.Ön tanı olarak lenfadenopati, sebase kist ve dermoid kist düşünüp sedoaneljezi altında eksizyon yapıldı.Kitlenin yapılan histopatolojik incelemsi pilomatriksoma olarak bildirildi.Post operatif takiplerinde nüks gözlenmedi. YORUM: Sonuç olarak; Baş boyun bölgesindeki kitlelere yaklaşırken, çok nadir görülmemesine rağmen pilomatriksoma ‘nın diğer baş boyun kitleleri ile karışabileceğini düşünüp,ayırıcı tanıda mutlaka göz önüne almalıyız.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-163

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale