Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Parafarengeal Bölge Pleomorfik Adenomu; Transoral Yaklaşımla Eksizyon
 

Parafarengeal Bölge Pleomorfik Adenomu; Transoral Yaklaşımla Eksizyon

Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Bedir R.

AMAÇ: Baş boyun kanserlerin %0.5’inden azınını oluşturan parafaringeal bölge tümörleri,oldukça nadir görülürler ve bu bölge tümörleri, mediale özellikle tonsiller bölgeye doğru büyüdükleri zaman ilk bakıda tonsil tümörü veya infeksiyonu tanısı alabilmektedirler.Cerrahi tedavilerinde; en sık transservikal, transparotid ve transservikal-transmandibuler yaklaşımlar önerilmektedir. Literatürde transoral yaklaşım uygulaması oldukça sınırlı sayıdadır. Bu makalemizde; parafarengeal kitle tanısı alan ve kitlesi transoral yaklaşımla eksize edilen olguyu, literatür eşliğinde tartışırak sunmayı amaçladık. OLGU: 21 yaşında erkek hasta, dış merkezde medikal tedaviye rağmen düzelmeyen, sol tonsiller bölgede 4 haftadır mevcut olan şişlik şikayeti ile KBB kliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan KBB muayenesinde sol tonsil, hipertrofik, anteromediale itilmiş düzgün yüzeyli olarak gözlendi.Anterior plikada vaskülarite artışı mevcuttu.Boyunda palpable lenfadenopati mevcut değildi ve diğer muayene bulgularında özellik yoktu. Hastanın çekilen kontrastlı boyun magnetik resonans (MR) görüntülemesinde;sol tonsili antero-inferomediale iten,tonsiller lojun posterolateralinde, tonsilla palatina ve parotis derin lobu ile ilişkisi gözlenmeyen düzgün sınırlı, kapsüllü, yağ baskılamalı incelemede ve T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens, heterojen dansitede yaklaşık 5.5x5x3 cm’lik kitlesel lezyon gözlendi. Tedavi ve prognoz: Kitle genel anestezi altında transoral yaklaşımla total olarak eksize edildi.İntraoperatif veya postoperatif komlikasyon gözlenmedi.Kitlenin postoperatif histopatolojik sonucu; plomorfik adenom olarak geldi. Hastanın postoperatif 1.5 yıllık takibinde nüks gözlenmedi. YORUM: Parafaringeal bölgede özellikle seçilmiş olgularda, prestiloid kompartmanda yerleşen tümörler için transoral yaklaşımın; güvenli ve postoperatif morbidetesi az olan, uygulanabilir cerrahi tedavilerden bir tanesi olduğunu düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-162

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale