Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tiroglossal Duktus Kisti Kaynaklı Papiller Karsinom Olgusu
 

Tiroglossal Duktus Kisti Kaynaklı Papiller Karsinom Olgusu

Ünal M., Vayısoğlu Y., Bucioğlu H., Eti M. C., Gen R.

AMAÇ: Embriyonel hayatta,tiroid bezinin dil kökünden normal anatomik pozisyonuna inişi sonrasında tiroglossal duktus involusyona uğrar.Tiroglossal duktusta involusyon tam olarak gerçekleşmediği zaman geride kalan embriyolojik artıklardan tiroglossal duktus kisti gelişebilmektedir. Tiroglossal duktus kisti boyun orta hat konjenital anomalileri arasında en sık görüleni olup ayırıcı tanıda dermoid kist, tiroid piramidal lob hiperplazisi veya kisti, hamartom, teratom, lipom, sebase kistler, kavernöz hemanjiom ve metastatik neoplazmlar bulunmaktadır. Tiroglossal duktus kistinden kanser gelişimi seyrek olup en sık histopatolojik tip olarak papiller karsinom görülmekte olup bu hastaların yönetimi halen tartışmalı bir konudur.Bu olgunun amacı nadir görülen malignitelerin göz ardı edilmemesi ve ayırıcı tanıda akılda tutulmasıdır. Olgunun özellikleri:32 yaşında bayan hasta yaklaşık 3 aydır büyüme gösteren boyun orta hatta, submental bölgede, ağrısız, yutkunmakla hareket eden 2x2 cm büyüklüğünde kitle yakınması ile kliniğimize başvurdu. Tedavi ve prognoz: Hastaya tiroglossal duktus kisti ön tanısı ile Sistrunk ameliyatı uygulandı. Cerrahi spesmenin histopatolojik incelenmesi sonucu, tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan papiller karsinom olarak raporlanması üzerine hastaya olası primer odak açısından total tiroidektomi ameliyatı uygulandı. Tiroidektomi spesmeninde tümöre rastlanmayan hastanın bir yıllık takibinde tümör nüksüne rastlanmadı. YORUM: Tiroglossal duktus kistinden kaynaklanan karsinom olguları nadir olmakla birlikte klinisyen ve patolog tarafından dikkatli olunmalıdır. Bu olgu sunumunda tiroglossal duktus kisti kaynaklı papiller karsinom olgusu literatür bilgileri ışığında sunulmuştur.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-164

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale