Üst Dudakta Schwannom: Olgu Sunumu

Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Bedir R.

AMAÇ: Schwannomlar sinir kıIıfının perinöral Schwann hücrelerinden kaynaklanan nörojenik kökenli benign tümörlerdir. Nadir olarak görülürler ve genelllikle kapsüllü ve tekdirler.Tüm schwannomların %25-45’i baş boyun bölgesinden kaynaklanır. Bu yazıda nadir görülmesi sebebiyle bir üst dudak schwannomu sunulmuştur. OLGUNUN ÖZELLİKLERİ:Ondokuz yaşında bayan olgu kliniğimize altı aydır var olan üst dudakta şişlik şikayeti ile başvurdu. Yapılan fizik muayenede üst dudak nazal taban birleşim yerinde yaklaşık 3 cm çapında lastik kıvamında kitle palpe edildi. Görüntüleme çalışmalarında üst dudakta düzgün sınırlı ve kapsüllü kitle izlendi. TEDAVİ VE PROGNOZ:Tükrük bezi tümörü ön tanısı ile olguya genel anestezi altında sublabial insizyon yapılarak kitle bütünüyle çıkartıldı. Histopatolojik inceleme sonucunda schwannom olduğu tespit edilen hastanın beş aylık takibinde nüks veya herhangi bir komplikasyon izlenmedi. YORUM: Üst dudak yerleşimli kitlelerde nadirde olsa schwannom ön tanısı düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-165

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale