Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Anaplastik Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu
 

Anaplastik Tiroid Karsinomu: Olgu Sunumu

Sarı M., Bağlam T., Yumuşakhuylu C. A., Binnetoğlu A., Topuz F. M., Durgun C.

AMAÇ: Özellikli ve nadir görülen bir vaka olan anaplastik tiroid karsinomu ile ilgili deneyimlerimizi bir olgu sunarak paylaşmak OLGUNUN ÖZELLİKLERİ:Bu çalışmada boyun kitlesi şikayetiyle kliniğimize başvuran, anaplastik tiroid kanseri tanısı alan 59 yaşında kadın hasta olgusu sunulacaktır. Hastanın yapılan tiroid ultrasonunda tiroid sol lobta 50x42 mm kistik dejenerasyon alanları içeren heterojen solid nodül saptandı. Ultrason eşliğinde biyopsi alındı, patoloji sonucu benign sitoloji olarak rapor edildi. Hasta operasyonu reddetti.Hasta 1,5 yıl sonra kliniğimize son 1 ayda boyun kitlesinde büyüme ve ses kısıklığı şikayetiyle tekrar başvurdu. Hastanın fizik muayenesinde istmus ve sol lob lojunda 6x7 cm’lik sert kıvamlı,fikse kitle palpe edildi. İndirekt laringoskopik muayenesinde sol vokal kord paramedian hatta paralitik izlendi. Fizik muayene ve öyküsünden malign patoloji düşünülen hastaya ince iğne aspirasyon biyopsisi yapıldı ve az differansiye karsinom olarak rapor edildi. Hastaya total tiroidektomi planlanarak operasyona girildi.Operasyonda tiroid kitlesinin rekürren laryngeal sinire, trakeaya ve çevre dokulara invaze olduğu izlendi.Tiroid kitlesi ile trakea arasında skelotinize doku mevcuttu.Tiroid dokusu kitle ile birlikte eksize edildi.Kesin patoloji sonucu anaplastik karsinom olarak rapor edilen hastaya postop kemoterapi ve radyoterapi planlandı. TEDAVİ VE PROGNOZ: Anaplastik Tiroid Karsinomu en agresif tiroid kanseridir. Tedavi radyoterapi ve küçültücü cerrahidir. Hastalığın prognozu oldukça kötüdür. Hastaların ortalama yaşam süresi 1 yıldan kısadır. YORUM: Tiroid kanserleri toplumda sık görülen malignitelerdendir.En sık görülen tipleri papiller ve foliküler tiroid kanserleridir.Anaplastik Tiroid Karsinomu tiroid kanserlerinin yaklasık % 1’ini olusturur ve aynı zamanda en agresif tiroid kanser tipi olarak kabul edilir. Anaplastik Tiroid Karsinomlu hastalarda akcigere metastaz, hava yolu obstruksiyonu, hemoroji, kalp yetmezligi görülebilir.Tedavi tümör basısını ortadan kaldırmak amaçlı tümör küçültücü cerrahi ve palyatif eksternal radyoterapiyi içerir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-166

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale