Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Derin Boyun Enfeksiyonlarında Komplikasyonların Değerlendirilmesi: 77 Hastanın Demografik Ve Klinik Verilerinin..
 

Derin Boyun Enfeksiyonlarında Komplikasyonların Değerlendirilmesi: 77 Hastanın Demografik Ve Klinik Verilerinin..

Pınar E., Sakarya U., Gündoğan O., İmre A.

Derin Boyun Enfeksiyonlarında Komplikasyonların Değerlendirilmesi: 77 Hastanın Demografik Ve Klinik Verilerinin Retrospektif İncelenmesi.. AMAÇ:Derin boyun enfeksiyonu fasiyal planların ve baş-boyun bölgesindeki potansiyel boşlukların hayatı tehdit edici enfeksiyonudur. Derin boyun enfeksiyonlarında etkin antibiyotiklerin kullanımına rağmen günümüzde hala komplikasyonlara bağlı ölümler bildirilmektedir. Bu çalışmada kliniğimizde derin boyun enfeksiyonu nedeniyle tedavi edilen hastalarda gelişen komplikasyonlar, hastaların demografik ve klinik verileri eşliğinde araştırıldı. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmada derin boyun enfeksiyonu tanısıyla Kasım 2006 ile Kasım 2012 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği’nde yatırılarak tedavi edilen 77 hastanın medikal kayıtları retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, eşlik eden komorbid faktörler, hastalığın klinik bulguları (semptomlar, lokalizasyon, enfeksiyon odağı), tanı prosedürleri (laboratuar, radyolojik ve mikrobiyolojik veriler), uygulanan tedavi yöntemi (medikal, cerrahi) ve hastalığın prognozu (komplikasyon ve hospitalizasyon süresi) değerlendirildi. BULGULAR:Hastaların 37’si kadın, 40’ı erkek ve yaşları 11-88 arasında değişmekteydi. 27 hasta intravenöz antibiyotik tedavisine tam olarak yanıt verdi ve cerrahi drenaja gerek olmadı. 50 hastaya ise apse drenajı uygulandı. Enfeksiyon odağı dentin çürük (n=42), tonsillit (n=10), sialoadenit (n=7), metastatik lenfadenopati (n=5), tüberküloz lenfadeniti (n=2), brankiyal kleft kisti (n=2) ve tiroglossal duktus kisti (n=1) olarak saptandı. 6 hastada enfeksiyon odağı saptanamadı. Enfeksiyon en sık submandibüler boşlukta (n=44) izlendi. 8 hastada (%10.4) nekrotizan fasiit gelişti. Nekrotizan fasiit gelişen 2 hasta sepsis ve desendan mediastinit nedeniyle eksitus oldu ve bizim serimizde mortalite oranı %2.6 olarak bulundu. SONUÇ:Derin boyun enfeksiyonu tedavisinde sepsis ve mediastinit gibi ölümcül komplikasyonların önüne geçmek için erken tanı ve etkili tedavi önemlidir. Enfeksiyon odağı saptanan hastalarda rekürrensi önlemek için enfeksiyon odağına yönelik tedavinin planlaması yapılmalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-003

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale