Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Operasyonları Spesmenlerinde Histopatolojik Tetkik Sonuçlarımız:
 

Tonsillektomi Ve Adenoidektomi Operasyonları Spesmenlerinde Histopatolojik Tetkik Sonuçlarımız:

Demirci M., Dursun E., Özgür A., Erdivanlı Ç. Ö., Coşkun Ö. Z., Bedir R.

AMAÇ:Adenoidektomi ve/veya tonsillektomi (A/T) operasyonları, KBB kliniklerinde en sık yapılan cerrahi işlemlerdir. Günümüzde, A/T materyallerinin eğer malignite şüphesi yoksa histopatolojik incelemesinin yapılıp yapılmaması konusunda tartışmalar devam etmektedir. Çalışmamızda, kliniğimizde A/T materyallerinin histopatolojik incelemesinin sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. YÖNTEM-GEREÇLER:Kliniğimizde herhangi bir nedene bağlı olarak gerçekleştirilen A/T operasyonları gerçekleştirilen erişken ve çocuk 250 hastanın, spesmenlerinin histopatolojik sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi ve bulgular kaydedildi. Sonuçlar literatür bulgularıyla tartışıldı. BULGULAR:Yaşları 2 ile 80 (SD±10.7 ) arasında değişen (ortalama yaş 10) %56’sı (140/250) erkek, %44’ü (110/250) kadın çalışmaya dahil edildi. Hastaların %36.8’ine (92/250) sadece tonsillektomi, %24.8’ine (62/250) sadece adenoidektomi ve %38.4’üne (96/250) adenotonsillektomi operasyonları yapılmıştır. Hastaların %1.6’sında (4/250) malignite belirlenirken, %27’sinde (68/250) aktinomiçes kolonizasyonu ve %0.4’ünde (1/250) tüberküloz saptandı. SONUÇ:A/T operasyonları çok sık gerçekleştirilen operasyonlar olmakla birlikte, rutin spesmenlerin histopatolojik incelemesinde beklenmedik bulguya rastlanılması oldukça nadirdir. Bununla birlikte risk faktörlerinin varlığında histopatolojik incelemenin kaçınılmaz olduğu da gerçektir. Çalışmamızda, her ne kadar şüpheli spesmenlerin dışında beklenmedik bulguya rastlamasak da, artan medikolegal problemler de dikkate alındığında, tüm spesmenlerin histopatolojik incelemesinin yapılmasının gerekli olduğunu düşünmekteyiz

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-002

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale