Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Beyin Ve Kavernöz Sinüs Metastazı Olan Larenks Karsinomu: Olgu Sunumu
 

Beyin Ve Kavernöz Sinüs Metastazı Olan Larenks Karsinomu: Olgu Sunumu

Dere H., İkincioğulları A., Özcan K. M., Köseoğlu S., Atan D., Çetin A. M.

AMAÇ: Larenks kanseri, baş ve boyun bölgesinde deri malignitelerinden sonra ikinci sıklıkta görülen malignitedir. En sık lenfatik metastaz boyunda görülürken hematojen metastazlar ise sırasıyla akciğer, karaciğer ve kemiklere olmaktadır. İntrakraniyal metastaz oldukça nadir görülür. Bu makalede literatüde ender olarak bildirilen kavernöz sinüs ve beyin parankimi metastazı olan hasta sunulmuştur. Olgunun özellikleri: 53 yaşında erkek hasta, 3 aydır ses kısıklığı ve yutma güçlüğü şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Son 3 ay içerisinde yaklaşık 6 kg kaybetmiş. Hastanın yaklaşık 40 yıldır günde 1 paket sigara içme öyküsü mevcut. Endoskopik muayenede, epiglot laringeal yüzünü, sağ ve sol ariepiglotik plikayı, sağ aritenoidi, ventrikül ve band ventrikülleri tutan, vokal kordların değerlendirilemediği ülserovejetan kitle izlendi. Hastanın boyun muayenesinde sağ orta juguler lenf nodu istasyonunda yaklaşık 3x3 cm ebadında sert, fiske, ağrısız ve sınırları düzensiz kitle lezyonu saptandı. BT’de supraglottik alan orijinli, glottik seviyede tiroid kartilajı destrükte edip ekstra laringeal uzanımı olan ve nekroz alanları içeren heterojen dansitede yumuşak doku ayrıca sağ orta juguler yerleşimli yaklaşık 3x2 cm boyutunda heterojen nekroz alanları da içeren metastatik LAP ile uyumlu kitle saptandı. Tedavi-prognoz: Hastaya total larenjektomi ve sağ radikal boyun diseksiyonu uygulandı. Postoperatif olarak radyokemoterapi alan hasta takiplerinin yaklaşık birinci yılında exitus oldu. YORUM: Larenks kanseri hastalarında beyin ve kavernöz sinüs metastazlarını anlamak için ayrıntılı nörolojik muayene ve kranial görüntülemeler yapılmalıdır. Prognoz kötü seyirlidir. Tamamlayıcı tedavi için erken tedavi önemlidir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-174

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale