Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Endonazal Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi Sonuçlarımız
 

Endonazal Transseptal Transsfenoidal Hipofizektomi Sonuçlarımız

Keçik C., Çaklı H., Kaya E., Gürbüz K. M., Pınarbaşlı Ö. M., Özbek Z., Aksoy A. M.

AMAÇ:Hipofiz tümörlerinin cerrahisi intrakraniyal veya endonazal yollarla uygulanabilmektedir. Endonazal yolla hipofize; endoskopik transnazal-transsfenoidal veya klasik transseptal-transsfenoidal yolla girişimler yapılabilmektedir. Endonazal transseptal transsfenoidal hipofizektomi ameliyatları hastanemizde 1980’li yılların sonlarından bu yana Kulak Burun Boğaz ve Nöroşirurji anabilim dallarının ortak çalışmaları ile yürütülmektedir.Özellikle hipofiz bezine yönelik cerrahi girişimlerin başarısında ve bu operasyona bağlı olarak oluşabilecek komplikasyonların minimal düzeyde olmasında bu çalışma disiplininin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.Bu çalışmamızda vurgulamak istediğimiz ana düşünce; özellikle son yıllarda endoskoplarla yapılan transnazal girişimlerin yaygınlaşmasına bağlı olarak yapılan hipofiz girişimlerinin klasik transseptal transsfenoidal yola oranla, operasyon süresi, hasta ve cerrah emniyeti, komplikasyonları gibi yönlerden avantajlı olmadığının açıklanması ve tartışılmasıdır. Klasik yöntemde cerrahlar her iki elini kullanabilmekte, burun orta hattında olup olmadığından her zaman emin olabilmekte, özellikle kontrolsüz kanamalarda daha hızlı ve etkin müdehale yapabilmekte, endoskobun sık sık temizlenmesi için çıkarılmasına bağlı oryantasyon problemleri yaşamamaktadır. Ayrıca nazal kavite mukozasının korunması, zarar görmemesi bu yolla daha rahatlıkla yapılabilmektedir. Son yıllarda bu konular çok vurgulanmamaktadır. Konuyla ilgilenenlere bu konuda yol göstermek ve tecrübelerimizi aktarmak düşüncesi ile bu çalışmayı ilginize sunuyoruz. YÖNTEM-GEREÇLER:Bu çalışmamızda üniversitemiz hastanesinde 2008-2013 yılları arasında Nöroşirurji bölümü ile birlikte hipofiz cerrahisi yapılan 158 hastaya ait veriler değerlendirilmiştir. Hastalara ait veriler dosyaların retrospektif olarak incelenmesi sonucu elde edilmiştir. BULGULAR:Bu hastaların 80 (%50,6) ’i kadın, 78 (% 49,3)’i erkek hastadır. Bayan hastaların yaş ortalaması 45,2; erkek hastaların yaş ortalaması 48 dir. Hastaların 130 (%82)’u hipofiz bezi benign neoplazmı ve hipofiz bezinin fonksiyon bozuklukları, 28 (%18)’i hipofiz bezi malign neoplazmı idi.Hastalarımızın 5 ( % 3,1) ’inde ameliyat sonrası burun kanaması gibi basit komplikasyonlar gelişmiştir. İki (%1,2) hastada operasyon sırasında hipofiz bölgesinde kanama nedeniyle eksternal yolla cerrahi girişim yapılmıştır. Bir (%0,6) hastada ise operasyon sırasında beyin içine hava embolisi olması nedeniyle vaka sonlandırılmıştır. SONUÇ:Endonazal transseptal transsfenoidal hipofizektomi yöntemi ile hipofiz cerrahisi günümüzde halen etkili bir cerrahi girişim olarak uygulanabilmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-004

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale