Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahi Sonuçlarının Laringofaringeal Reflü İle Olan İlişkisi
 

Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahi Sonuçlarının Laringofaringeal Reflü İle Olan İlişkisi

Verim A., Naiboğlu B., Toros Zer S., Şeneldir L., Karaca T. Ç.

AMAÇ:Fonksiyonel sinüs cerrahisi sonuçlarına laringofaringeal reflünün etkisini araştırmak YÖNTEM-GEREÇLER:1 yıl kadar önce yapılmış FESC nin sonuçları endoskopik olarak değerlendirilerek olgularda sinüzit tekrarı varsa fleksibl laringoskopi ile larinksin reflü bulma skorları ve hastanın reflü semptom skorları kaydedilerek sinonazal endoskopi skorları ile karşılaştırılmıştır. BULGULAR:Preop Lund Mackay skoru Reflü saptanan olgularda anlamlı düzeyde yüksektir (p<0,05). Postop Lund Mackay skorları da Reflü pozitif olgulardaki yükseklik ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Reflü negatif ve reflü pozitif olgularda preopa göre postop Lund Mackay skorlarında görülen düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0,01). Preop ölçümlere göre postop ölçümler arasındaki farklar alınıp reflü ile karşılaştırıldığında ise gruplara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmemektedir (p>0,05). SONUÇ:Reflü pozitifliği ile Lund-Mackay skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-001

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale