Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Dev Hipofiz Olgulari-Transfenoidal Yaklaşım
 

Dev Hipofiz Olgulari-Transfenoidal Yaklaşım

Hacıyev Y., Ahmedov N., Rahimov C., Emiraslanov E.

AMAÇ:Hipofiz adenomları beyin tumorlerinin %15 ni oluşturmaktadır. Bu tümorlerin tamamına yakını bening ozellik taşımaktadır. Hasta klinik olarak ya sekrete ettiği hormona bağlı yada bası bulgularina bağli şikayetlerle bize başvurmakta. Hipofizden köken alan tümörler, sella tursika içinde gelişir, kemik erozyonu ile sellayı genişleterek suprasellar bölgeye yayılabilirler. Hipofiz bezindeki her hücre neoplaziye dönüşebilir. Pitüiter adenomalar oldukça büyük boyutlara ulaşırlar ve direkt yayılımları mevcuttur. Büyük tümörler komşu yapıları sararak cerrahi açıdan rezeksiyonu zor olan boyutlara ulaşabilirler. YÖNTEM-GEREÇLER:Ülkemizde transfenoidal yaklaşım ile cerrahi yöntemi yeni olduğu için son bir yılda yapılan 15 vakadan içlerinde dev sayılabilecek 3 vakayı sunmaktayız. Vakaların %100 (n=3) u endokrin olarak inaktiv tumorlerdir. E/K=2/1. Bütün hastalarda şikayet olarak baş ağrısı, her iki gözde tamame yakın görme kaybı mevcuttu. Trassfenoid yaklaşım ile 2 hastaya subtotal 1 hastaya ise total rezeksiyon yapılmışdır. BULGULAR:Hastalar son 1 yılda opere edildiyinden izleme suresi 3 ay-12ay arasındadir. Hastaların hepsı Hardy sınıflamasına göre grade 4, Suprasellar yayılıma göre Tip D olarak sınıflandırılmışdır. Takiplerde hastaların klinik şikayetlerınde ciddi iyileşme olduğu gözlemlenmişdir. SONUÇ:Hipofiz adenomlarının en iyi tedavisi cerrahidir. Tümörün anatomik lokalizasyonu, cerrahi yaklaşımın şeklini belirlemesine rağmen birkaç özel durum dışında bu tümörlere transsfenoidal yaklaşımın uygun olduğunu düşünmekteyiz. Transsfenoidal teknikle adenomun total çıkartılması her zaman mümkün olmasa bile uzun süre semptomsuz dönem sağlanabilmektedir.Cerrahi tedavi sonrası hastalara radyografikve semptomatik olarak bulgu olmasa bile uzun süreli takip yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.Hipofiz makroadenomları için boyut büyük olsa bile transsfenoidal cerrahi, güvenli ve etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-005

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale