Boyunda Pilomatriksoma: Olgu Sunumu

Kaptaner S., Kandoğan T., Çukurova İ., Arslan İ. B., Uluyol S.

AMAÇ: Malherbe’nin kalsifiye epiteliyoması olarak da bilinen pilomatriksoma, kıl folikül matriks hücrelerinden köken alan selim bir cilt neoplazmıdır. Bu tümör ilk kez 1880 yılında Malherbe ve Chenantais tarafından bir kalsifiye epitelioma olarak tanımlanmıştır. Özellikle 20 yaş öncesinde görülür ve kadınlarda erkeklere oranla biraz daha daha sık rastlanır. Pilomatriksoma, genellikle asemptomatik seyreden, sert ya da yarı sert, hareketli ve düzgün sınırlı cilt ya da cilt altı konumlu tümöral lezyon olarak görülür. Çoğunlukla baş-boyun bölgesini tutar. OLGU: 16 yaşında bayan olgu kliniğimize boyun sol tarafında bir yıldır var olan şişlik şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede palpasyon ile boyun sol V. bölgede 2x2 cm lik sert, mobil, düzgün sınırlı, ağrısız kitle saptandı. MRG incelemesi sonucunda boyun sol posterolateralde cilt altında cilt ile sternokleidomastoid (SKM) kası arasında yaklaşık 2x1cm boyutlu oval konfigürasyonlu solid sinyal intensitede kitlesel lezyon saptandı(Resim 2).USG'de sol SKM lateral komşuluğunda ciltaltı yerleşimli 2 cm çaplı yoğun akustik gölge oluşturan kalsifiye yumuşak doku kitlesi ile uyumlu hipoekoik lezyon izlendi. Kitle total olarak eksize edildi. SONUÇ: Nadir görülen bir lezyon olan pilomatriksomanın boyunda kitle ayırıcı tanısında her zaman akılda tutulması gerekir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-175

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale