Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Nadir Bir Antite: Posterior Laringeal Web
 

Nadir Bir Antite: Posterior Laringeal Web

Saydam L., Akın İ., Özkırış M., Aydın R., Gencer K. Z.

AMAÇ: Laringel web, konjenital ve edinsel olmak üzere iki grupta incelenir. Tüm konjenital larengeal lezyonların %5’ini oluştururlar. Tüm olguların 2/3 oranında bir kısmını edinsel lezyonlar oluşturur. Konjenital laringeal web fötal hayatın 10. haftasında larenks gelişimindeki duraklama sonucu meydana gelir. %75 oranında glottik yerleşimli olup, vokal kordların ön kısmında yer alan ve aritenoidlere doğru uzanan ördek ayağına benzer perdesel yapılardır. Histolojik olarak mezodermal elemanlar ve iskelet adelesi içerirler.Bu vakamızda nadir olarak görülen posterior laringeal web ile ilgili klinik deneyimimizi paylaşmak istemekteyiz. OLGU HAKKINDA BİLGİ: 36 yaşında kadın hasta Bozok Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı polikliniğine yemek yerken boğazda yanma,sırtta batma ve ağrı şikayetleri ile başvurdu. Özgeçmişinde ve soygeçmişinde önemli bir özellik bulunmamaktaydı. Hastanın rutin Kulak Burun Boğaz muayenesine ek olarak yapılan videolaringoskopik incelemesinde posterior 1/3 glottik mesafe yerleşimli web görüldü. TEDAVİ VE PROGNOZ: Hasta başvuru şikayetleri açısından değerlendirilmek üzere Gastroenteroloji kliniğine konsülte edildi ve yapılan endosopik incelemesinde özefajit tespit edilerek tedavi önerildi. Mevcut laringeal webin asemptomatik olması nedeniyle hastaya cerrahi girişim planlanmadı ve izlem önerildi. YORUM: Bu vakada ayrıntılı kulak burun boğaz muayenesinin önemini bir kez daha kavramaktayız. Laringeal web tanısı hastanın ileriki zamanlarda karşılaşabilecegi solunum yolu problemleri için tedavide önem arz etmektedir.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-172

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale