Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Larinkste Nadir Görülen Bir Kitle: Glandüler Hamartom
 

Larinkste Nadir Görülen Bir Kitle: Glandüler Hamartom

Topçu İ., Gül A., Özbay M., Kırış V., Agüloğlu B., Alabalık U.

Hamartom normal yerleşim bölgesinde bulunan matür dokunun anormal miktarda ve dağılımda olmasını ifade eder. Larinksin oldukça nadir görülen iyi huylu bir patolojisidir. Ses kısıklığı, solunum sıkıntısı ve bebeklerde beslenme güçlüğü başlıca neden olduğu şikayetlerdir. Amacımız 52 yaşında ses kısıklığı şikayetiyle başvuran ve laringeal hamartom teşhisi konulan bir hastayı sunmaktır. Olgunun Özellikleri: hastanın yaklaşık 2 yıldır ve gittikçe artan ses kısıklığı şikayeti vardı. Hastanın ek bir şikayeti yoktu. Yapılan endoskopik muayenesinde kitlenin sol bant ventrikül ve vokal kord birleşim yerinden kaynaklandığı ve ön komissüre doğru uzandığı görüldü. Tedavi ve prognoz: Tedavide süspansiyon mikrolaringoskopi altında cerrahi eksizyon yeterlidir. Hastamızda kitle genel aneztezi altında süspansiyon mikrolaringoskopi yapılarak eksize edildi. Postoperatif takiplerinde 6 ay boyunca nüks görülmedi. YORUM: Sonuç olarak hamartomlar larinksin oldukça nadir ve ayırıcı tanısında zorluk yaşanılan patolojileridir. Bu makaledeki amacımız larinksin nadir görülen kitlelerine dikkat çekmek gerek tanı gerekse tedavi sırasında bu tür patolojilerin akılda tutulaması gerektiğini vurgulamaktır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS2-176

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale