Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri » 2013 » Maksiller Sinüste Fibro-Osseoz Displazi Olgusu
 

Maksiller Sinüste Fibro-Osseoz Displazi Olgusu

Berk D., Şanlı A., Akbulut S., Yılmaz H. B., Demir N., Demir G. M.

AMAÇ: Semento-osseöz displaziler (SOD) daha çok orta yaş kadınlarda görünen ve normal kemik yapısının, fibroblastlar ve değişik miktarlarda mineralize materyal bulunduran kollajen liflerle yer değiştirdiği patolojik durumu kapsayan fibro-osseöz lezyonlardır. Genelde çenede multipl radyopak kitle benzeri sement birikimiyle karekterize lezyonlardır. Radyografide bazen simetrik olabilen dens, lobule kitleleler olarak görünür. Bilgisayarlı tomografiye bu lezyonun sagital, frontal ve aksiyal kesitlerini de OLGU: üç ay boyunca medikal tedaviye dirençli, birinci molar-ikinci premolar dişler arasından olan pürülan sekresyonları olan 47 yaşında erkek hastanın BT kesitlerinde radyopak ve radyolusen alanlar içeren sağ maksiller sinüsü dolduran kitle imajı sağ maksiler kemikte yerleşimli SOD olarak değerlendirildi. TEDAVİ VE PROGNOZ: lezyonun büyüklüğü ve klinik prezentasyonu gözönüne alındığında malignite ekartasyonu için Caldwell- Luc yaklaşımıyla insizyonel biopsi alındı. Patolojik tanı SOD olarak teyit edilmesi üzerine sağ total maksillektomi yapıldı. YORUM: SOD tanısı genellikle radyolojik ve klinik verilerle konulmakla birlikte evre, klinik prezentasyon göz önünde bulundurularak ve maligniteyi ekarte etmek amacıyla cerrahi yaklaşım tedavi seçenekleri arasındadır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-016

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale