Sert Damakta Fibrom

Eryılmaz A., Kılınç B. S., Dinç S. A., Gülten Ö., Tuna E. E.

AMAÇ: Fibröz hiperplazi veya fibrom oral kavitenin en sık görülen benign yumuşak doku tümörüdür. Fibröz hiperplazi enflamatuar hiperplazik lezyonun son halidir ve genellikle gerçek bir neoplazm olarak kabul edilmez.Skar olarak da bilinen irritasyon fibromu genellikle kronik travma sonucu meydan gelir ve sıklıkla yanak, dilin lateral kenarı, alt dudak gibi travmatize alanlarda görülürler. Fibröz hiperplazi genellikle 30 yaş üzerinde ve kadınlarda daha sık görülmektedir. Lezyonlar saplı, sapsız, soluk pembe renkli ve palpasyonla serttirler. Gingiva,bukkal mukoza, dil ve damakta görülmektedir. Tedavilerinde fibromun eksizyonu endikedir. OLGU: Bu makalede 80 yaşında sert damakta fibromu olan bayan hasta sunulmuştur. Alt ve üst çenede protez diş kullanan hastanın zaman içerisinde sert damakta oluşan ve protezin oluşturduğu travma ile büyüme gösteren palpasyon ile sert, ağrısız, oral kavite mukozasına göre daha hiperemik lezyonu mevcuttu.Hasta lezyonun büyümesi ile birlikte protezini kullanırken zorluk çekmeye başlaması üzerine kliniğimize başvurmuştur. TEDAVİ: Hastanın lezyonu lokal anestezi altında cerrahi sınırı ile birlikte çıkartıldı ve patolojiye gönderildi. Patoloji sonucu fibröz hiperplazi gelen hastanın tedavisi de lezyonun eksizyonu ile birlikte tamamlanmış oldu. Hastanın tedaviden 1 hafta sonra kontrolünde lezyon bölgesi hafif skar ile iyileşmişti. Hasta tedaviden 3 hafta sonraki kontrolünde protezlerini sorunsuzca kullanabiliyordu ve şikayeti kalmamıştı. SONUÇ: Kronik travma sonucu oluşan irritasyon fibromları hastanın yaşam kalitesini etkiliyorsa cerrahi eksizyon endikedir. Tedavi sonrasında travmanın devam etmesi sonucu yineleyebilen lezyonlar olduğu unutulmamalıdır.

Türk Otorinolarengoloji XXXV. Ulusal Kongre Özetleri PS3-011

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale